Odgovor na pisno pobudo svetnice Anite Lemež Kljajič na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje

11-06-2019
Na majski 4. seji Sveta Mestne občine Velenje je svetnica SD Velenje Anita Lemež Kljajič podala naslednjo pisno pobudo. Objavljamo odgovor Uprave Mestne občine Velenje.

Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo pobudo:
Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na lokalni cesti Cirkovce - Šenbric. V začetku lanskega letu sem podala spodaj navedeno pisno pobudo. Podan je bil odgovor, da se bo izvedel pregled cestnega odseka s strani pristojnih oseb. Ker do danes ni narejene nobene spremembe na omenjenem cestnem odseku, ponovno podajam pobudo za izvedbo pregleda in ukrepanje.

ODGOVOR:
Na odseku ceste od odcepa h stanovanjski hiši Kodre do cerkve v Šenbricu smo omejili hitrost na 30 km/h. Na ostalih delih ceste, kjer je ograja nujno potrebna, ta že stoji. Postavljanje varovalnih ograj izvajamo na celotnem območju občine in jih postavljamo najprej tam, kjer so nujno potrebne. Z vzdrževalcem ceste bomo opravili ponoven ogled in po potrebi ograjo postavili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Odgovor na pisno pobudo svetnice Anite Lemež Kljajič na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje