FORUM STAREJŠIH SD VELENJE

image Description

Starajoče se družbe predstavljajo poseben razvojni izziv in Slovenija spada med države, ki so bolj izpostavljene temu izzivu. Posebno skrb moramo torej posvečati spremljanju in proučevanju problematike upokojencev in drugih starejših z vidika doseganja strateškihciljev Nacionalne strategije o kakovostnem staranju in zaščiti pravic te skupine prebivalstva. Forum starejših SD združuje potencial starejših za iskanje odgovorov na širša družbena vprašanja in za uveljavljanje vrednot vključujoče družbe, ki bo krepila družbeno vezljivost in tudi v sodobnih spremenjenih družbenih razmerah ustvarjala pogoje za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalcev in vseh generacij.

Marjana Marija Koren,
Marjana Marija Koren,
predsednica Foruma starejših SD Velenje
Forum starejših SD Velenje

spremlja ter se aktivno odziva na pomembna aktualna družbeno-politična vprašanja. Svoje programske cilje uveljavlja prek organov stranke in v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Forum starejših SD

Forum starejših SD Velenje deluje:

- za družbo solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja,
- za spoštovanje socialnih in drugih pravic, za zagotavljanje dobrega delovanja javnih sistemov na področju socialnega varstva, zdravstva in izobraževanja,
- pri pripravi različnih strokovnih podlag za izpopolnjevanje in ustrezno izvajanje nacionalne strategije kakovostnega staranja,
- za dostojno vrednotenje družbenega prispevka starejših k razvoju družbe,
- za dostojne pokojnine, vredne človeka, ki je po delovno aktivnem obdobju življenja izpolnil pogoje za varno starost,
- za vrednotenje družbeno koristnega prostovoljnega dela starejših,
- za razvijanje številnih možnosti aktivnega staranja,
- za večje upoštevanje izkušenj in modrosti starejših generacij pri določanju razvojnih prioritet družbe,
- za zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja in kulturnih dejavnosti starejših,
- za razvijanje humanitarnih dejavnosti starejših,
- za spodbujanje raziskovalnega dela na področju potreb starejših,
- za zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev za starejše.