DOBRO ORGANIZIRANI

Socialni demokrati veljamo za eno najbolje organiziranih političnih sil v Sloveniji. Dobra organiziranost nam omogoča, da smo v stalnem stiku z ljudmi v lokalnih okoljih in da lahko s tem dobro prevajamo njihove interese in potrebe v svoje politične odločitve. Da te odsevajo voljo ljudi.

Stranka Socialnih demokratov je organizirana na občinski, območni in državni ravni.Predstavnice oz. predstavniki občinskih organizacij sodelujejo v vseh organih in delegacijah območnih organizacij stranke.

Na območju Mestne občine Velenje je kot temeljna oblika delovanja organizirana Občinska organizacija Socialnih demokratov Velenje. Predsednik Občinske organizacije je Peter Dermol, podpredsednica pa Aleksandra Vasiljević.

SD Velenje

Predstavnice oz. predstavniki občinskih organizacij sodelujejo v vseh organih in delegacijah območnih organizacij stranke. Na ravni Savinjsko-šaleške regije je organizirana Območna organizacija SD SAŠA, ki obsega občinske organizacije SD Mozirje, SD Šmartno ob Paki, SD Šoštanj in SD Velenje. Predsednik Območne organizacije SD SAŠA je Peter Dermol.
Predsednik Socialnih demokratov na državnem nivoju je Matjaž Han.

image
Peter Dermol,
predsednik Občinske organizacije SD Velenje in Območne organizacije SD SAŠA
image
Aleksandra Vasiljević,
podpredsednica Občinske organizacije SD Velenje
image
Matjaž Han,
predsednik Socialnih demokratov

SOCIALNA DEMOKRACIJA JE DOMA V VELENJU.

Razvoj našega mesta in razvoj socialdemokratskega gibanja sta tesno povezana in zdi se, kakor da sta si Velenje in socialna demokracija usojena. Vsaka druga občanka in vsak drugi občan Mestne občine Velenje sta na zadnjih volitvah svoj glas namenila bodisi stranki bodisi županu, v obeh primerih temu, kar za ljudi, mesto in državo predstavlja socialna demokracija. Stranka SD.

Partnerstvo, vzajemna rast, vzponi in padci. Povezanost med Velenjem in socialno demokracijo šteje že toliko sladkih zmag in grenkih spoznanj, da se pogosto niti ne sprašujemo več, kaj socialna demokracija sploh je, od kod izvira, kaj je njen glavni namen. Vsem, ki z njo živimo v našem mestu, se preprosto zdi, da je tu zato, da skrbi za boljše življenje vseh ljudi, da na nikogar ne pozabi in da naše mesto dela bolj sodobno, uspešnejše in lepše.

SD SAMO DEJSTVA
Andreja Katič

»Za razvoj in uspeh socialne demokracije v Velenju imata izjemne zasluge ustanovna člana SD in legendarna župana Velenja Srečko Meh in Bojan Kontič. Brez njunih idej in energije Velenje danes zagotovo ne bi bilo takšno, kot je – uspešno, urejeno in mesto številnih priložnosti.«

Andreja Katič


Peter Dermol
Peter Dermol
Predsednik SD Velenje
(2023 –)

Andreja Katič
Andreja Katič
Predsednica SD Velenje
(2019 – 2023)

Bojan Kontič
Bojan Kontič
Predsednik SD Velenje
(2014 – 2019)

Srečko Meh
Srečko Meh
Predsednik ZLSD Velenje / SD Velenje
(1988 – 2014)