DELAVSKA ZVEZA VELENJE

image Description

Delavska zveza Socialnih demokratov je avtonomna politična oblika delovanja njenih članic in članov zaradi izvajanja politični ciljev stranke na področju krepitve položaja slovenskega delavstva. Osnova za njeno delovanje je določba 23. člena Statuta Socialnih demokratov. Delavska zveza SD deluje kot programski naslednik Delavske stranke Slovenija, za gospodarsko trdno in socialno pravično državo, za enake pravice vseh državljank in državljanov, za gospodarski razvoj, ki upošteva stvarno vrednotenje vloženega dela in znanja.

Marjana Koren
Marjana Koren,
predsednica Delavske zveze Velenje
Delavska zveza

se zavzema, da bodo delavke in delavci imeli v družbi vlogo enakopravnega partnerja pri odločanju o temeljnih pogojih in načinu življenja ter dela zase in svoje družine. Deluje v skladu s sprejetim Statutom Delavske zveze SD. V njej so aktivni tako člani/članice kot nečlani/nečlanice SD, posebno dobro pa sodeluje tudi s sindikati.

Aktivno sodelujemo tudi pri organiziranju delavskih praznikov in reševanju problemov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo delavke in delavci.

Statut Delavske zveze

S svojim dosedanjim delom je Delavska zveza Velenje pomembno vplivala na:
- delovno-pravno zakonodajo,
- spremembe pokojninske zakonodaje,
- sodelovanje delavcev pri upravljanju,
- na soudeležbo zaposlenih pri dobičku podjetij.