Zadnja posodobitev: 6. 3. 2022

Socialni demokrati spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki nam jih zaupate, skrbno varovali.

  • Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za namene elektronskega obveščanja.
  • Spoštovali bomo vašo pravico do odjave iz seznama prejemnikov naših obvestil.
  • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.

Kadarkoli lahko zahtevate:

  • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili največ 6 mesecev, nato pa ga trajno izbrisali.
  • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na našo e-pošto ali pa podatke samostojno spremenite na ustrezni uporabniški povezavi.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na našo e-pošto.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve našo  e-pošto.

Vaš elektronski naslov hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte Squalomail, katerega politika varovanja osebnih podatkov in zasebnosti je skladna z zahtevami Splošne regulative o varovanju podatkov in si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev SqualoMail spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil.

Katere podatke zbiramo: Poleg podatkov v vnosnem polju se bo zabeležil IP naslov računalnika iz katerega ste naredili prijavo, nadalje pa se bodo zbirali še čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

Kakšen je namen zbiranja: Podatke zbiramo za namenom pošiljanja novic. Podatke o časih odpiranja in časih klikov pa za namen ugotavljanja vaše aktivnosti, da lahko zagotovimo ustrezen izbris vaših podatkov v primeru vaše neaktivnosti.

Koliko časa bomo podatke zadrževali: V kolikor boste naše novice prebirali, bomo vaše podatke hranili dokler ne boste zahtevali izbrisa oziramo dokler se ne boste odjavili + 1 leto. V kolikor pa naših novic ne boste prebirali pa bomo vaše podatke izbrisali 1 leto po zadnjem prebiranju.

Kje lahko prekličete soglasja in zahtevate izbris, izpis ali spremembo: To lahko naredite tako, da nam pišete na naš e-naslov.

S kom bomo vaše osebne podatke delili: Vaših osebnih podatkov ne bomo delili z nikomer!