ŽENSKI FORUM SD ŠAŠA

image Description

Ženski forum Socialnih demokratov je avtonomno politično in interesno združenje, ki zagotavlja stranki možnost, da oblikuje dosledno politiko enakih možnosti za oba spola, ki pomaga krepiti politično moč žensk znotraj stranke ter omogoča civilno družbenim skupinam s sorodnimi cilji neposreden vpliv na politiko Socialnih demokratov na državni in lokalni ravni.Ženski forum samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike stranke. Ženski forum deluje v skladu s statutom stranke in pravili Ženskega foruma Socialnih demokratov. V območnih organizacijah ima organizirane svoje klube, najvišji organ pa je konferenca ženskega foruma. Med dvema konferencama vodi delo svet ženskega foruma.

Ženski forum SD SAŠA

spremlja uresničevanje zakonodaje, ki spodbuja enakost spolov, se opredeljuje do zakonskih predlogov in daje pobude za dopolnitve in spremembe zakonodaje.

Ženski forum spremlja uresničevanje akcijskega načrta Socialnih demokratov za napredovanje enakosti spolov.

Ženski forum na državnem nivoju

VREDNOTE

Ženski forum je žensko politično gibanje, ustanovljeno kot interesno združenje Socialnih demokratov. Smo članica ženske skupine Stranke evropskih socialistov PES Women.

Ženski forum SD SAŠA je interesno in politično združenje, ki v družbi vedno znova povečuje občutljivost za socialne teme, za enake možnosti, za ustavne pravice in za vsa tista vprašanja, katerih odgovori zagotavljajo višjo kakovost življenja. Ali obstaja samo ženska tema? Ne, ženskih tem ni, so pa družbene teme, ki so tesno povezane z dogajanji v družbi, družini in med posamezniki kot kreatorji družbenih dogajanj.

V Sloveniji se nadaljuje socialno razslojevanje, krepijo se vse vrste nestrpnosti in sovraštvo do drugačnosti, ponovno smo priča poizkusu obnavljanja tradicionalnih, ženski enakopravnosti nenaklonjenih vrednot in usmeritev, vedno znova nastajajo novi viri izključevanja, izkoriščanja in diskriminacije. Ženski forum SD SAŠA si aktivno prizadeva, da bi bila ta podoba drugačna, prijaznejša vsakemu posamezniku in družbi. Še posebej smo članice in simpatizerke aktivne pri uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike, v interesih po izboljšanju položaja žensk, marginalnih skupin in tistih s specifičnimi potrebami. Imamo posluh za tista vprašanja, ki so za dnevno politiko nezanimiva in neprivlačna ter bi jih mnogi želeli čimbolj zakriti.

Zavedamo se, da je uveljavljanje in uresničevanje naših interesov možno doseči preko formalnih političnih mehanizmov, prav tako pa tudi preko civilnih pobud, informiranjem in animiranjem javnosti. Žensko videnje rešitev želimo vtkati v prizadevanja naše stranke na vseh področjih njenega delovanja. Pri tem imamo v mislih teme, ki jih same smatramo za pomembnejše: kako naj samohranilka preživi svojo družino z denarnim nadomestilom, kako naj mlad strokovnjak dobi prvo zaposlitev, kako se naj ozdravljen odvisnik ponovno vključi v domače okolje ipd.

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić,
predsednica Ženskega foruma SD SAŠA

Dosegle in presegle bomo svoje cilje, v to verjamemo. Pri tem potrebujemo le to, da si prisluhnemo. Vse ostalo znamo!