FORUMI V ŠALEŠKI DOLINI in SAŠA REGIJI

Mladi forum SD Šaleške doline
Mladi forum SD Šaleške doline

Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih. Verjamemo, da se z delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja...

predsednica, Tjaša Oderlap
Ženski forum SD SAŠA
Ženski forum SD SAŠA

Ženski forum Socialnih demokratov je avtonomno politično in interesno združenje, ki zagotavlja stranki možnost, da oblikuje dosledno politiko enakih možnosti za oba spola, ki pomaga krepiti politično moč žensk znotraj stranke...

predsednica, mag. Zdravka Vasiljević Rudonić
Forum starejših SD Velenje
Forum starejših SD Velenje

Starajoče se družbe predstavljajo poseben razvojni izziv in Slovenija spada med države, ki so bolj izpostavljene temu izzivu. Posebno skrb moramo torej posvečati spremljanju in proučevanju problematike upokojencev...

predsednica, Marjana Marija Koren
Delavska zveza Velenje
Delavska zveza Velenje

Delavska zveza Socialnih demokratov je avtonomna politična oblika delovanja njenih članic in članov zaradi izvajanja politični ciljev stranke na področju krepitve položaja slovenskega delavstva.

predsednica, Marjana Marija Koren