Ženski forum SD SAŠA Velenje

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, Predsednica ŽF SD SAŠA

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić Moje ime je Zdravka Vasiljević Rudonić. Od svojih prvih korakov pa do zaključka gimnazije sem mladost preživela v mojem mestu – Velenju. Pet let sem se ob vikendih z največjo radostjo k svoji družini vračala iz Ljubljane, kjer sem leta 2005 s cum laude diplomirana na Pravni fakulteti v Ljubljani na temo Otroci do 14. leta kot storilci kaznivih dejanj. Danes sem kot občinska odvetnica zaposlena na Mestni občini Velenje. Prav tako na občini opravljam delo koordinatorice za enake možnosti. Leta 2009 sem opravila pravniški državni izpit, leta 2016 pa pridobila tudi znanstveni naziv magistrice upravnih znanosti. Zaradi aktivnega udejstvovanja pri zakonodaji s področja ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, sem večkrat vabljena tudi kot predavateljica občinam s tega področja. Zaradi poglabljanja in širjenja znanja iz zemljiškoknjižnega, nepremičninskega in stvarnega prava sem opravila tudi izpit za nepremičninskega agenta. 

Moja najpomembnejša vloga pa je seveda vloga mame dveh čudovitih deklic, Alekseje in Julije, katerima bi s svojim zgledom želela privzgojiti pravičen in pošten odnos do okolja in družbe v kateri živimo, jima z življenjskim slogom, kakršnega v družini živimo tudi pokazati enakopravnost ženske in moške vloge in naravne pravice ženske do izbire, izobraževanja in uspešne poklicne poti. 

Kot predsednica se že od leta 2007 aktivno udejstvujem v Ženskem forumu SD SAŠA, ki smo ga takrat na noge postavile članice in simpatizerke SD iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Sem tudi članica Mladega foruma SD Velenje in OO SD Velenje.

Kontakt:
Zdravka Vasiljević Rudonić
051 397 540, zdravka.vasiljevicrudonic@gmail.com


O Ženskem forumu SD SAŠA Velenje

logo_ZFŽenski forum Socialnih demokratov je avtonomno politično in interesno združenje, ki zagotavlja stranki možnost, da oblikuje dosledno politiko enakih možnosti za oba spola, ki pomaga krepiti politično moč žensk znotraj stranke ter omogoča civilno družbenim skupinam s sorodnimi cilji neposreden vpliv na politiko Socialnih demokratov na državni in lokalni ravni.

Ženski forum samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri oblikovanju politike stranke. Ženski forum deluje v skladu s statutom stranke in pravili Ženskega foruma Socialnih demokratov. V območnih organizacijah ima organizirane svoje klube, najvišji organ pa je konferenca ženskega foruma. Med dvema konferencama vodi delo svet ženskega foruma.

Ženski forum spremlja uresničevanje zakonodaje, ki spodbuja enakost spolov, se opredeljuje do zakonskih predlogov in daje pobude za dopolnitve in spremembe zakonodaje.

Ženski forum spremlja uresničevanje akcijskega načrta Socialnih demokratov za napredovanje enakosti spolov.

Ženski forum SD SAŠA je interesno in politično združenje, ki v družbi vedno znova povečuje občutljivost za socialne teme, za enake možnosti, za ustavne pravice in za vsa tista vprašanja, katerih odgovori zagotavljajo višjo kakovost življenja. Ali obstaja samo ženska tema? Ne, ženskih tem ni, so pa družbene teme, ki so tesno povezane z dogajanji v družbi, družini in med posamezniki kot kreatorji družbenih dogajanj.

V Sloveniji se nadaljuje socialno razslojevanje, krepijo se vse vrste nestrpnosti in sovraštvo do drugačnosti, ponovno smo priča poizkusu obnavljanja tradicionalnih, ženski enakopravnosti nenaklonjenih vrednot in usmeritev, vedno znova nastajajo novi viri izključevanja, izkoriščanja in diskriminacije. Ženski forum SD SAŠA si aktivno prizadeva, da bi bila ta podoba drugačna, prijaznejša vsakemu posamezniku in družbi. Še posebej smo članice in simpatizerke aktivne pri uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike, v interesih po izboljšanju položaja žensk, marginalnih skupin in tistih s specifičnimi potrebami. Imamo posluh za tista vprašanja, ki so za dnevno politiko nezanimiva in neprivlačna ter bi jih mnogi želeli čimbolj zakriti.

Zavedamo se, da je uveljavljanje in uresničevanje naših interesov možno doseči tako preko formalnih političnih mehanizmov, prav tako pa tudi preko civilnih pobud, informiranjem in animiranjem javnosti. Žensko videnje rešitev želimo vtkati v prizadevanja naše stranke na vseh področjih njenega delovanja. Pri tem imamo v mislih teme, ki jih same smatramo za pomembnejše: kako naj samohranilka preživi svojo družino z denarnim nadomestilom, kako naj mlad strokovnjak dobi prvo zaposlitev, kako se naj ozdravljen odvisnik ponovno vključi v domače okolje, kako...

Dosegle in presegle bomo svoje cilje, v to verjamemo. Pri tem potrebujemo le to, da si prisluhnemo. Vse ostalo znamo!

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić,
predsednica Ženskega foruma SD SAŠA.

Informacije: zenskiforum(at)sd-velenje.si

NOVICE "Ženski forum SD SAŠA"

VSTOPI na spletno stran "Ženski forum SD SAŠA"


Mladi forum Šaleške doline

Mladi forum
SD Šaleške doline


 
VSTOPI
Ženski forum SD SAŠA

Ženski forum
SD SAŠA Velenje


VSTOPI
Delavska zveza SD Velenje

Delavska zveza
  Velenje


VSTOPI
Forum starejših SD Velenje

Forum starejših
SD Velenje


VSTOPINaroči se na e-novice!

Če se naročite na e-novice SD Velenje, boste vedno dobro obveščeni! Skozi vse leto vas bomo seznanjali z zanimivimi informacijami iz našega okolja.

Potrjujem


Pristopna izjava

Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov.

Včlani se


Podjetniški kotiček

Podjetniški kotiček je spletni portal, ki vam pomaga do aktualnih informacij. Tu najdete vse, kar morate vedeti, če ste podjetnik ali pa se šele odločate za samostojno podjetniško pot!

Podrobneje