Lokalne volitve 2018

slide02

Obljube držimo

Obljube
držimo

 • zagotovili prostore za delovanje SAŠA inkubatorja in mladih podjetij v Podjetniškem centru Standard
 • zgradili I. fazo komunalne infrastrukture v podjetniški coni Stara vas
 • celovito prenovili objekt Vila Mojca
 • celovito obnovili objekt Vila Rožle
 • uredili Velenjsko plažo
 • s številnimi ukrepi omogočali razvoj turizma
 • gradili infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine
 • nadaljevali z gradnjo javnih vodovodov na težavnih območjih
 • komunalno opremili območja, namenjena stanovanjski gradnji
 • nadaljevali z obnovo občinskih cest ter gradnjo pločnikov
 • ...
 • nadaljuj z branjem

Živim v Velenju, ker skrbi zame

Živim v Velenju,
ker skrbi zame

 • brezplačno pravno, energetsko in podjetniško svetovanje 
 • brezplačen mestni avtobusni prevoz – LOKALC 
 • brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles – BICY 
 • brezplačno brezžično omrežje Wi-Fi Velenje 
 • plačevanje položnic brez provizije 
 • štipendiranje dijakov in študentov 
 • pomoč občankam in občanom 
 • prostor v vrtcu za vse otroke 
 • pestra ponudba kulturnih in drugih prireditev 
 • počitniško delo za dijake in študente 
 • kvalitetno in varno življenjsko okolje 
 • neprofitna stanovanja 
 • enkratna denarna pomoč
 • javna kuhinja
 • prostor za brezdomne osebe
 • ...
 • nadaljuj z branjem

Zavzemali se bomo DA

Zavzemali se
bomo ZA

 • prireditveni prostor in oder ob Velenjskem jezeru 
 • revitalizacijo Starega Velenja in nov objekt na naslovu Stari trg 11 
 • razvoj turizma ob jezerih 
 • rekonstrukcijo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje 
 • kolesarsko povezavo Velenje–Dolič ter gradnjo drugih mestnih in regionalnih kolesarskih poti 
 • širitev poslovne cone Stara vas 
 • ureditev Urbanega parka z BMX progo in skate parkom 
 • energetsko sanacijo Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec 
 • ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine 
 • javni vodovod na celotnem območju občine 
 • ...
 • nadaljuj z branjem
BOJAN KONTIČ, diplomirani upravni organizator

Bojan Kontič

Bojan Kontič

23. 7. 1961
Delovno mesto: župan Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Mladost sem preživel v Pesju, nato pa se je družina zaradi posledic rudarjenja preselila v Velenje. Po končani osnovni šoli sem izbral poklic električarja. Najprej sem zaključil poklicno, nato pa elektrotehniško šolo. Diplomiral sem na Visoki upravni šoli v Ljubljani. Od leta 1983 do leta 1991 sem bil zaposlen v Rudniku lignita Velenje. Leta 1993 sem bil imenovan za sekretarja Izvršnega sveta Skupščine občine Velenje. To nalogo sem opravljal do uvedbe lokalne samouprave, ko sem  postal vodja Urada župana in splošnih zadev Mestne občine Velenje. Leta 1996 sem bil prvič izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, leta 1998 pa tudi za člana Sveta Mestne občine Velenje. Od takrat do lokalnih volitev leta 2010, ko sem bil izvoljen za župana Mestne občine Velenje, sem opravljal naloge podžupana z vsemi pooblastili. Od leta 2008 sem bil vodja poslanske skupine Socialnih demokratov v Državnem zboru Republike Slovenije; mandat 2008-2012 je bil moj četrti poslanski mandat.

Nadaljujemo skupaj!
IRENA POLJANŠEK SIVKA, profesorica razrednega pouka in specialna pedagoginja MVO

Irena Poljanšek Sivka

Irena Poljanšek Sivka

7. 4. 1961
Delovno mesto: ravnateljica Osnovne šole Šalek

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem specialna pedagoginja za otroke z motnjami vedenja in osebnosti ter profesorica razrednega pouka. Na področju vzgoje in izobraževanja delam že petintrideset let, zadnjih devetnajst let sem ravnateljica Osnovne šole Šalek. Dostojno življenje vseh generacij naših občanov ter visoki standardi na področju izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega skrbstva bodo moja zaveza tudi v prihodnje. Strpnost, sprejemanje in vključevanje drugačnih, spoštovanje drug drugega i

Nadaljujemo skupaj - vse poti vodijo do ljudi.
PETER DERMOL, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Peter Dermol

Peter Dermol

26. 1. 1978
Delovno mesto: podžupan Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Tri leta minevajo od takrat, ko sem sprejel ponudbo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in začel opravljati delo velenjskega podžupana. Funkcijo podžupana sem, kakor vsako delo, ki mi je bilo zaupano doslej, prevzel z vso resnostjo in odgovornostjo. Biti podžupan ni vedno lahko, a v občini, kakršna je naša, velikokrat zelo lepo. V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da lahko po svojih najboljših močeh prispevam k delu občinske uprave, katere temeljna skrb je skrb za ljudi, za občanke in občane; občinske uprave, ki uspešne projekte in dobre rezultate niza enega za drugim. Spoštovanje »velenjskih vrednot«, oblikovanih v preteklosti, in odgovarjanje na izzive sodobne družbe ter prihodnosti, mi vedno znova zagotavljata dovolj motivacije in energije za naloge, katerih temeljni cilji so čim uspešnejše zastopanje in predstavljanje lokalne skupnosti, čim učinkovitejša zaščita lokalnih interesov in seveda podpora in pomoč vsem tistim posameznikom in skupinam občank in občanov, ki pomoč potrebujejo. Svoje ideje z veliko veselja uresničujem tudi v drugih organizacijah, pri čemer so mi izkušnje, ki sem si jih nabral v letih dela v gospodarstvu in kot podžupan, v veliko pomoč. Med drugim sem podpredsednik Nogometnega klubu Rudar Velenje in izjemno zadovoljen sem, ker nam je uspelo pokriti dolgove kluba, ki so se nabrali v preteklih letih, ter večji poudarek namenili delu z mladimi. Češnja na torti pa je seveda letošnja uvrstitev članske ekipe v evropsko tekmovanje! Kot član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije podpiram namero o sodelovanju in povezovanju različnih združenj in institucij; tistih s področja gospodarstva in tistih s področij kulture, zdravstva, športa, izobraževanja. Skupaj smo lahko še bolj uspešni! Z veseljem bom Velenje in njegov razvoj sooblikoval tudi v prihodnje in prepričan sem, da bom zaradi dosedanjega dela, ki me je veliko naučilo in močno utrdilo, lahko h kvalitetnejšemu življenju Velenjčank in Velenjčanov prispeval še več kot doslej!

Enakost, pravičnost, poštenost! Skrb za vse ljudi!
ALEKSANDRA VASILJEVIĆ, diplomirana medicinska sestra s strokovnimi znanji

Aleksandra Vasiljević

Aleksandra Vasiljević

16. 9. 1985
Delovno mesto: diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine v Zdravstvenem domu Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem v Celju, vendar vse od svojega rojstva živim v Velenju. Študij zdravstvene nege sem z odliko končala na Fakulteti za zdravstvene vede v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajujem na podiplomskem študiju (smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu) na Zdravstveni fakulteti v Mariboru. Skrb za sočloveka, empatija in močna zavzetost za iskanje pravice ter nudenje pomoči tistim, ki so je potrebni, se odražajo tudi skozi moje delo, delo medicinske sestre, ki ga opravljam z vso predanostjo in srčnostjo. V iztekajočem se mandatu Sveta Mestne občine Velenje sem se kot članica sveta zavzemala za ohranjanje in nadgradnjo programov tako imenovane socialne košarice, ki vsakemu človeku zagotavljajo dostojno in kakovostno življenje. Odločnosti, poguma in inovativnosti mi ne manjka. To se odraža tudi v številnih aktivnostih Območne organizacije SD Velenje, v okviru katere delujem predvsem v Strokovnem svetu za zdravstvena in socialna vprašanja ter v Ženskem in Mladem forumu. Skozi življenje me vodi prepričanje, da je mogoče doseči prav vse. S trdim delom in sodelovanjem, s skupino ljudi, ki s tabo gledajo v prihodnost!

Nadaljujmo skupaj!
dr. FRANC ŽERDIN, doktor rudarskih znanosti

dr. Franc Žerdin

dr. Franc Žerdin

29. 5 1949
Delovno mesto:upokojenec

ŽIVLJENJEPIS
Res sem upokojen, a še vedno predavam študentom Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru ter Visoke šole za varstvo okolja Velenje in sem tudi strokovni sodelavec Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA. Rad sem tudi doma, rad se družim z vnuki, ki me vedno znova naučijo česa novega. V Velenje sem prišel leta 1965, najprej v rudarsko tehnično šolo. Leta 1969 sem naredil izpit za rudarja kopača, kar mi je precej izboljšalo življenje. Po končanem študiju na Fakulteti za montanistiko v Ljubljani sem se leta 1976 kot pripravnik zaposlil na takratnem Rudniku lignita Velenje. V času pripravništva sem opravljal nadzorniška dela v jami, bil sem tudi rudarski reševalec. Leta 1980 sem postal vodja TOZD-a in tehnični vodja Jame Pesje, zatem pa sem bil še vodja študijskega oddelka, vodja razvoja, tehnični direktor in od leta 2001 predsednik uprave Rudnika lignita Velenje. Ob delu sem opravil magisterij in doktorat znanosti na Univerzi v Ljubljani. Upokojil sem se leta 2003. Od leta 1984 sem ob delu predaval in vodil vaje na rudarski fakulteti, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Visoki šoli za tehnično varnost Univerze v Ljubljani, bil sem med ustanovitelji Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja. Opravljal sem številne naloge v strokovnih organih na področju rudarstva in energetike, ves čas pa sem aktivno sodeloval v organih lokalne skupnosti ter v številnih društvih. To z veseljem še vedno počnem. Kakor sem z veseljem ponosni oče sina in hčerke ter dedek štirim vnukom. Z ženo, ki je tudi upokojena, živiva v Velenju, kjer se oba zelo dobro počutiva. Rada imava naše mesto ter čudovito naravo, ki je v okolici Velenja ne manjka.

Skupaj smo lahko še bolj uspešni!
mag. KARMEN GRABANT, magistrica znanosti s področja kemijske tehnike

mag. KARMEN GRABANT

mag. Karmen Grabant

5. 5. 1969
Delovno mesto: profesorica kemije na Gimnaziji Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, s podiplomskim študijem pa sem pridobila še naziv magistrice znanosti. Kot gimnazijska profesorica sem zaposlena v Šolskem centru Velenje. V šolstvu sem zaposlena skoraj že petindvajset let. Več kot dvajset let na Ljudski univerzi Velenje poučujem tudi odrasle. Svoje delovne izkušnje ves čas dopolnjujem z delom v lokalni skupnosti, na lokalni televiziji, v različnih društvih ter v stranki. Ob vodenju različnih projektov se povezujem tudi z gospodarstveniki in s tistimi, ki delujejo na področju sociale. Pravijo, da me odlikuje veliko delovne energije in povezovalnih sposobnosti. Zase vem, da želim in vedno znova iščem priložnosti za rast ter za odkrivanje novih področij, pridobivanje novih znanj. Svojo življenjsko pot sem si vedno risala sama in vem, da so pravi cilji dosegljivi le s samodisciplino, vztrajnostjo in doslednostjo. Bolj kot vse drugo pa verjamem, da so tisto, kar v življenju res šteje, medsebojna energija in dobri medsebojni odnosi. Tako se ob kandidaturi zavezujem, da bom kot predstavnica občanov našega mesta odgovorna in spoštljiva do vseh, da bom vedno sledila tistemu, kar bo najboljše za posameznika in za skupnost ter za najranljivejše skupine ljudi. Še posebej se bom zavzemala za otroke in mladostnike, tako za tiste v predšolski kot za tiste v šolski dobi. Verjamem, da sta sodelovanje in soustvarjanje edina prava pot za nadaljnji razvoj naše skupnosti in mesta. Velenje je zagotovo mesto sanj, mesto tisočerih možnosti in mesto ljudi. Zato Velenje potrebuje ljudi, ki verjamemo v prihodnost, napredek ter enake možnosti. Moj glas v skupnosti bo glas za ljudi, za pravičnost in transparentnost ter glas za enake možnosti. Prepričana sem, da se najboljše rešitve najdejo le, če presojamo z glavo in s srcem!

Nadaljujmo skupaj!
MERSAD DERVIŠEVIĆ, inženir strojništva

Mersad Dervišević

Mersad Dervišević

18. 9. 1978
Delovno mesto: mehanik v Lek d. d.

ŽIVLJENJEPIS
V prostem času in kot član Sveta Mestne občine Velenje sem aktiven predvsem na športnem in socialnem področju. Predvsem na slednjem bi rad po svojih najboljših močeh prispeval tudi v prihodnje. Volitve so priložnost, da soodločamo o prihodnosti in nadaljnjem razvoju našega mesta. Menim, da lahko s svojim pozitivnim pristopom in dobrim delom pripomorem k še boljšim pogojem za ljubiteljske in profesionalne športne aktivnosti, k skrbi za socialno varnost vseh občank in občanov ter k ustvarjanju pogojev za razvoj gospodarstva. Vabim vas, da me podprete in da skupaj poskrbimo za lepo prihodnost našega mesta!

Za lepo prihodnost!
Tjaša Oderlap, diplomirana gospodarska inženirka (UN)

Tjaša Oderlap

Tjaša Oderlap

14. 11. 1991
Delovno mesto: vodja gradbišča v Kostmann d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Prihajam iz naselja na obrobju Velenja, Plešivca. Po gimnaziji sem svojo izobraževalno pot nadaljevala na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Po izobrazbi sem diplomirana gospodarska inženirka (UN). Kot vodja gradbišča sem zaposlena pri gradbenem podjetju Kostmann, d. o. o. Kot mlada gradbenica sem še posebej pozorna na stik mesta s podeželjem, saj vem, kako pomembna za razvoj podeželja je urejena infrastruktura, ki je hkrati eden ključnih razlogov, da tudi mladi ostajajo na deželi in se radi vračajo v svoje domače kraje. Prizadevala si bom za ohranjanje podeželja in za to, da bo za sodobno življenje potrebna infrastruktura na voljo tudi vsem nam, ki živimo izven mestnega središča.

Skupaj zmoremo več.
dr. ADNAN GLOTIĆ, doktor znanosti s področja elektrotehnike

dr. Adnan Glotić

dr. Adnan Glotić

25. 11. 1980
Delovno mesto: specialist za optimizacijo proizvodnje v HSE, d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
V prvi vrsti sem oče in mož, takoj za tem pa lokalni politik in družbeno aktiven občan, ki si prizadeva predvsem za stalno izboljševanje pogojev za življenje in delo v naši lokalni skupnosti. V prihodnje se želim še posebej zavzemati za razvoj tiste infrastrukture, ki bo bistveno prispevala k še višji kakovosti bivanja v Velenju.

S posluhom in razumevanjem, z izkušnjami in energijo do rešitev po meri občank in občanov! Nadaljujmo skupaj!
mag. DRAGICA POVH, magistrica ekonomskih znanosti

mag. Dragica Povh

mag. Dragica Povh

14. 5. 1953
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Izhajam iz delavske družine, zato sem se že kot otrok naučila delati pa tudi skrbeti zase in za ljudi okoli sebe. Do dela v širši skupnosti sem imela vedno pozitiven odnos; dejavna sem tako v politiki kot v prostovoljstvu. Pri obojem sem pridobila veliko raznolikih znanj in sposobnosti, ki mi dajejo dobro podlago za moje delo. Rada sodelujem pri številnih aktivnostih v naši občini in vesela sem, da nam je v Velenju uspelo zgraditi lepo, urejeno, prijazno okolje za vse: za otroke in mladostnike, za starostnike in invalide, za športnike in kulturnike, za turiste in priseljencev ter nenazadnje tudi za begunce. RADA IMAM TO NAŠE PISANO IN ŽIVAHNO VELENJE, PONOSNA SEM NANJ. TO JE MOJE MESTO!

Nadaljujmo skupaj!
BOJAN ŠKARJA, inženir rudarstva

Bojan Škarja

Bojan Škarja

19. 6. 1949
Delovno mesto: upokojenec

ŽIVLJENJEPIS
Član Sveta Mestne občine Velenje, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poveljnik štaba Civilne zaščite.

Velenje, varno mesto!
JANJA REDNJAK, organizatorka socialne mreže

Janja Rednak

Janja Rednak

21. 5. 1966
Delovno mesto: prostovoljno vodenje podpornih skupin za pomoč in krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

ŽIVLJENJEPIS
Sem predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline in Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Vinska Gora. Organiziram številne programe ter sodelujem pri različnih dejavnostih na področju socialne preventive, s katerimi želimo ljudem omogočiti aktivnejše in kakovostnejše življenje. Sodelujem z ustanovami, ki delujejo na področju socialnega varstva na lokalni in regionalni ravni. V lokalnem okolju prepoznavam potrebe uporabnikov ter jih motiviram in animiram za socialno vključevanje in sodelovanje v socialnih dejavnostih. Zavzemam se za dvig kakovosti življenja in vključevanja posameznikov v socialno mrežo.

Od ljudi za ljudi! Vse Samo Dobro!

BOJAN VOH, strojni tehnik

Bojan Voh

Bojan Voh

7. 9. 1961
Delovno mesto: na čakanju na upokojitev

ŽIVLJENJEPIS
Rojen sem bil 7. 9. 1961 v Celju, stanujem pa v Velenju, na Šlandrovi cesti 1a. Po poklicu sem strojni tehnik. Trenutno sem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (na čakanju na upokojitev). Zaposlen sem bil v Premogovniku Velenje in v njegovi hčerinski družbi HTZ IP, nazadnje kot vodja dispečinga. Sem poročen, imam sina Mateja in vnukinjo Hano. Družbeno aktiven sem že vse od srednje šole. V tem času sem opravljal več različnih funkcij. Med drugim sem bil predsednik Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) Rudnika lignita Velenje, predsednik koordinacije ZSMS SOZD Franc Leskošek Luka, podpredsednik ZSMS v Krajevni skupnosti Šmartno, član vodstva Krajevne skupnosti Šmartno, član predsedstva ZSMS Velenje, član predsedstva Območne organizacije SD Velenje (in njenih predhodnic ZLSD, SDP, ZKS), član delavskega sveta v TOZD Mehanizacija Rudnika lignita Velenje, član in prvi predsednik Sveta delavcev v podjetju HTZ IP, podpredsednik Območnega združenja borcev za vrednote NOB Velenje. Od leta 1998 sem član Sveta Mestne občine Velenje. Kot mestni svetnik sem med drugim deloval v komisiji za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja, komisiji za spremljanje dela medobčinskega inšpektorata in v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Moje vodilo je vedno bilo, je in vedno bo boj za pravično, socialno, napredno in pravno državo, v kateri bodo vrednote, med katerimi izpostavljam delo, socialno pravičnost, solidarnost, dostopno izobraževanje in zdravstvo ter stanovanje, zagotovljene vsem, tudi malemu človeku. Seveda se zavedam, da vedno ni mogoče ustreči vsem zahtevam in željam, pa vendar nam morajo biti ta vodila še naprej na prvem mestu. Še naprej moramo posebno pozornost posvečati tudi reševanju okoljevarstvenih izzivov v Šaleški dolini, saj je to pogoj za uspeh na področju turizma, ki ga vidim kot novo gospodarsko priložnost naše doline! SREČNO!

Z ekologijo do vrhunskega turizma! Nadaljujmo skupaj!
MARJANA MARIJA KOREN, upravni tehnik

Marjana Marija Koren

Marjana Marija Koren

9. 3. 1952
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Sem članica Sveta Krajevne skupnosti Gorica, sekretarka Združenja borcev za vrednote NOB Velenje, članica nadzornega odbora Društva brigadirjev Velenje, članica predsedstva Občinske organizacije SD Velenje in članica Sveta Mestne občine Velenje. Svoje delo ves čas usmerjam predvsem na področje zagotavljanja socialne varnosti za vse ljudi, v pomoč šibkejšim, starejšim, bolnim in drugim pomoči potrebnim ljudem. Prav tako si močno prizadevam za poštene in prijazne odnose med ljudmi v krajevni skupnosti, v občini in v delovnih okoljih. V zadnjih letih sem organizirala veliko prireditev, namenjenih druženju ljudi in ohranjanju zgodovinskega spomina.

Velenje je lepo in prijazno, zato je tudi moje mesto!
DIMITRIJ AMON, kmetijski tehnik

Dimitrij Amon

Dimitrij Amon

28. 3. 1980
Delovno mesto: organizator kulturnega programa v Mladinskem centru Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Lahko bi rekel, da sem srečen človek. Sem namreč poročen in oče dveh otrok. Služba mi vzame veliko časa in od mene terja veliko angažmaja: Sem vodja programske enote Regionalnega multimedijskega centra Kunigunda, vsak september pa dobesedno živim za Pikin festival, saj vodim celotno festivalsko tehniko in logistiko. V zimskem času se veliko posvečam kerlingu, katerega aktivni igralec sem, v času pusta pa me lahko srečate v tradicionalni slovenski pustni opravi – maski Kurenta. Sem dejaven član več kulturnih društev in pripadnik Civilne zaščite, aktiven pa sem tudi na drugih področjih. V stranki Socialnih demokratov sem že od svojega osemnajstega leta. Veljam za človeka, ki razmišlja s svojo glavo in ki vedno pove, kar misli. Tudi v prihodnje bom skrbel za to, da bo moj glas slišan.

Velenje brez mladine je kot drevo brez korenine!
ANITA LEMEŽ KLJAJIČ, magistrica inženirka tehniške varnosti

Anita Lemež Kljajič

Anita Lemež Kljajič

15. 7 1980
Delovno mesto: vodja službe varnosti in zdravja pri delu v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila leta 1980 v Slovenj Gradcu. Odraščala sem v podeželskem okolju, zato je preživljanje časa v naravi zame še danes dragoceno darilo. Po osnovni in srednji ekonomski šoli sem se odločila za študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 sem zaposlena v Komunalnem podjetju Velenje, kjer vodim Službo varnosti in zdravja pri delu ter skrbim za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja. Delovni izzivi so mi dali dodaten motiv, da sem se v letu 2010 vpisala na podiplomski študij in pridobila naziv magistrica inženirka tehniške varnosti. Socialnim demokratom sem se pridružila, ker mi je bilo vedno mar za dobrobit ljudi in njihovo socialno varnost pa tudi zato, ker rada delam z otroki in mladino. V programu Socialnih demokratov sem našla vse tisto, za kar se želim zavzemati. Pri mojem delovanju me vodijo tudi razvojne usmeritve Socialnih demokratov za Slovenijo: čvrsto umestiti Slovenijo na evropski zemljevid tako z organizacijskega kot tudi z gospodarskega in ekonomskega vidika ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj naše države ter znanje naših državljanov in razvoj njihovih potencialov. Zagotoviti želimo enake možnosti za vse na vseh področjih javnih storitev. Posebno skrb nameravam pri svojem delu posvečati razvoju mladih in njihovemu izobraževanju ter vključevanju njihovega znanja in sposobnosti v razvojni potencial naše države. Kot članica Sveta Mestne občine Velenje aktivno delujem na področju varstva uporabnikov javnih dobrin. Prosti čas rada preživljam z družino; predvsem svojemu trinajstletnemu sinu posvečam veliko energije in pozornosti. Zelo rada se vključujem tudi v različne športne in rekreativne dejavnosti. Skrb za varnost, zdravje, dobro počutje in kvaliteto bivanja občanov bo tudi v prihodnje ostala moja prednostna naloga. Ker prihajam s podeželja, bom lahko svojo pozornost namenila tudi ljudem, ki živijo v primestnih krajevnih skupnostih, in skrbela za to, da bo njihov življenjski standard enak standardu živečih v mestu. Zavzemala se bom za to, da se vse dobre prakse ohranijo tudi v bodoče. Posebno še tiste, s katerimi spodbujamo aktivni življenjski slog. V programe za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga moramo skozi vse leto vključevati vse generacije. Tako lahko pomembno vplivamo tudi na njihov socialni status in njihovo zdravje. Skladno z mojimi življenjskimi in volilnimi usmeritvami se zavedam, da nas mora družiti predvsem odpravljanje težav in udejanjanje zastavljenih ciljev, ki so v dobrobit vseh občank in občanov Mestne občine Velenje ter posredno tudi državljank in državljanov Slovenije. Z angažiranim delom se trudim, da na vseh področjih tvorno sodelujem, s svojim znanjem in izkušnjami pa želim prispevati k skupnemu uspehu.

Z dejanji do uspeha!
KLEMEN ARLIČ, diplomirani inženir strojništva (UN)

Klemen Arlič

Klemen Arlič

6. 1. 1992
Delovno mesto: industrijski inženiring, BSH Nazarje

ŽIVLJENJEPIS
V Velenju sem obiskoval osnovno šolo in splošno gimnazijo, po študiju strojništva na Univerzi v Mariboru pa sem se z veseljem vrnil v domače mesto. Trenutno sem zaposlen v podjetju BSH Nazarje. Delam na področju načrtovanja in optimizacije proizvodnih procesov, hkrati pa opravljam še naloge na področju vizualizacije in konstruiranja manjših priprav za druga podjetja. Večino prostega časa posvečam športu. Razvojno naravnano in napredno okolje je tisto, k čemur stremim, tisto, kar me motivira. Zato si bom močno prizadeval za jasne smernice in vso potrebno infrastrukturo, ki bodo omogočile, da bo Velenje mesto, v katerem bodo mlajše generacije videle svojo prihodnost, starejši pa blaginjo. V prvi vrsti si bom tako prizadeval za dodatne prostore za napredna mlada podjetja, dobro prometno povezavo Velenja ter dodatno turistično infrastrukturo ob jezeru.

Ustvarimo si prihodnost zdaj!
MILENA MRAZ, ekonomski tehnik

Milena Mraz

Milena Mraz

5. 4. 1958
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Ko pride starost, jo vsak doživlja na svoj način. Število starostnikov pri nas se povečuje, zato je še toliko bolj pomembno, da se trudimo za izboljšanje življenja starejših občank in občanov; posebej tistih, ki imajo zdravstvene ali socialne težave, in vseh tistih, ki bivajo v Domu za varstvo odraslih. Dejavno želim prispevati k čim boljšim pogojem za vse varovance doma; s prizadevanji za celovito prenovo doma in za zagotovitev zadostnih kapacitet.

Če si zdrav, nisi star!
JOŽEF OGRAJENŠEK, policist

Jožef Ograjenšek

Jožef Ograjenšek

27. 3. 1955
Delovno mesto: upokojenec

ŽIVLJENJEPIS
Rojen sem bil 27. 3. 1955. Stanujem v Prelski, po poklicu sem policist, upokojen od leta 2003. Imam ženo, hčerko, dva sinova in tri vnuke. Mladost sem preživljal v Vinski Gori. Po končani osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na srednji policijski šoli v Tacnu pri Ljubljani. Šolanje sem zaključil leta 1973 in zaposlil sem se na policijski postaji v Velenju, kjer sem različna dela in naloge opravljal vse do upokojitve. V Velenju sem stanoval do leta 1998, ko sva se z ženo preselila v novozgrajeno hišo v zaselku Prelska v Vinski Gori. Ob delu doma se že od leta 1984 ukvarjam s smučarsko skakalnim športom. Sem mednarodni sodnik za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, v Smučarski zvezi Slovenije opravljam več funkcij, prav tako pa sem član OK Planica in OK Ljubno, član SSK Velenje in predsednik Nadzornega odbora Športne zveze Velenje. V domačem kraju se zavzemam za dobre sosedske odnose, za povezovanje med krajani, za pomoč starejšim in otrokom. Spodbujam delovanje društev ter kulturno in športno udejstvovanje krajanov in si prizadevam v kraj pridobiti čim več infrastrukture (vodovod, kanalizacijo, ceste, trgovino, bančni avtomat, vrtec, večnamenski dom in drugo). Ob volitvah vam sporočam: »Nadaljujmo skupaj v nove zmage! Ne popuščajmo! Nikoli ne bom med tistimi, ki pravijo, da nimajo časa, da se jim ne ljubi!«

Nadaljujmo skupaj v nove zmage!
ANA KOČAR, magistrica poslovnih ved

Ana Kočar

Ana Kočar

20. 12. 1972
Delovno mesto: prostorsko načrtovanje pri Urbana Kočar in Kočar, d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 20. decembra 1972 v Trbovljah. Osnovno šolo sem obiskovala v Velenju, srednješolsko izobraževanje pa nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center. Študij sem zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot magistrica poslovnih ved. Ukvarjam se s prostorskim načrtovanjem. Moje delo zajema pripravo grafičnih podatkov in oblikovanje občinskih odlokov. Sem predsednica Strokovnega sveta za okolje in prostor v občinski organizaciji SD Velenje. Prizadevam si za ohranjanje občanom prijaznega in urejenega mesta ter za stalno izboljševanje kvalitete življenja v najlepšem mestu – Velenju. Med drugim se zavzemam za učinkovito prometno infrastrukturo in z njo povezano gradnjo tretje razvojne osi, za oskrbovana stanovanja za starejše občane ter za smotrno, okolju prijazno rabo lokalnega energetskega potenciala. Preteklo delo stranke SD in župana Bojana Kontiča so dokazi pravilno začrtane in uspešne poti, zato vas na volitve vabim z besedami: "Nadaljujmo skupaj!"

Nadaljujmo skupaj!
DRAGO KOLAR, strojni tehnik

Drago Kolar

Drago Kolar

27. 8. 1960
Delovno mesto: na čakanju na upokojitev

ŽIVLJENJEPIS
Kot otrok sem ostal brez staršev in živel sem v rejniških družinah. Po osnovni šoli sem končal poklicno kovinarsko šolo in ob delu v Premogovniku Velenje še strojno tehnično šolo. Poročen sem 31 let, z ženo imava štiri otroke in dva vnuka. Vedno sem se in se bom zavzemal za pravičnost v družbi in za pomoč vsem ljudem, ki pomoč potrebujejo!

Samo skupaj nam bo uspelo!
AMADEJA MARTINŠEK, diplomirana ekonomistka

Amadeja Martinšek

Amadeja Martinšek

9. 9. 1976
Delovno mesto: komercialist v podjetju ETRA d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 9. 9. 1976 v Slovenj Gradcu. Po gimnaziji sem šolanje nadaljevala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Ko sem študij zaključila, sem se vrnila v Velenje in se zaposlila v podjetju, ki me je leta 2007 poslalo na Kitajsko. Tam sem bila del ekipe, ki je uspešno vodila projekt ustanovitve in zagona hčerinskega podjetja v tujini. Danes opravljam delo komercialistke v podjetju Etra, d. o. o. Kot članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja ter Ženskega foruma SD SAŠA aktivno sodelujem pri soustvarjanju kvalitetnejšega življenja v lokalni skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami želim tudi v prihodnje sooblikovati solidarno in povezano skupnost.

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu! (UKREPAJ. SODELUJ. VPLIVAJ).
KARL SEME, strojni delovodja in učitelj

Karl Seme

Karl Seme

24. 3. 1947
Delovno mesto: upokojenec

ŽIVLJENJEPIS

Pozitivna naravnanost, povezovanje, sodelovanje! Skupnostna usmeritev in konstruktivna učinkovitost! Poslušati in slišati se!
LIDIJA BOŽIĆ MRKONJIĆ, diplomirana inženirka kemijske tehnologije

Lidija Božić Mrkonjić

Lidija Božić Mrkonjić

25. 2. 1987
Delovno mesto: višji inženir v laboratoriju za Funkcionalne meritve v Razvojno kompetenčnem centru PSA, oddelek pralnih strojev Gorenje, d. d.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 25. 2. 1987 v Slovenj Gradcu. Od prihoda iz porodnišnice in vse do zaključka splošne gimnazije sem živela v Velenju. V mladosti sem se aktivno ukvarjala s karatejem ter bila aktivna tekmovalka na državni, evropski in svetovni ravni. Štiri leta sem živela v Ljubljani, kjer sem študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Z velikim veseljem in zanimanjem opravljam svoje delo višje inženirke v laboratoriju za funkcionalne meritve v RKC PSA, Gorenje, d. d. Kot članica Ženskega foruma SD SAŠA se aktivno udejstvujem pri uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike. Zavzemam se za strpnost do drugačnih in do različnih kultur.

Strpnost do drugih, sožitje različnih kultur, enakopravnost moških in žensk!
mag. IZTOK MORI, magister znanosti

mag. Iztok Mori

mag. Iztok Mori

8. 10. 1975
Delovno mesto: direktor občinske uprave Mestne občine Velenje.

ŽIVLJENJEPIS
Moja največja strast in hkrati izziv je delo, ki ga opravljam. Povezano je z razvojem in napredkom našega mesta. Velenje že od nastanka velja za moderno in ljudem prijazno mesto. Z uvedbo novih tehnologij moramo slediti smernicam sodobnega razvoja tudi v prihodnje. Upam in si iskreno želim, da bom pri tem lahko sodeloval. Velenje je v preteklih letih in z investicijami, ki tečejo sedaj, naredilo velik korak v smeri še bolj modernega in ljudem prijaznega mesta. Mesta, ki izstopa in bo izstopalo iz povprečja še naprej. Mesta, ki je in bo sinonim za napredek in razvoj.

Vse je v ljudeh!
ALOJZIJA RIHTARŠIČ, administrativni tehnik

Alojzija Rihtaršič

Alojzija Rihtaršič

19. 6. 1951
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Dejavna sem skoraj pri vseh humanitarnih akcijah. Sem krvodajalka, vodim telovadbo aktivistov Rdečega križa Velenje, sem članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja SD in sekretarka Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Levi breg Velenje. Zavzemam se za gospodarski razvoj in socialno povezanost, za medgeneracijsko sožitje ter spoštovanje preteklosti.

Blaginja, socialna varnost, pravičnost, strpnost in zmanjševanje neenakosti!
BOJAN PRELOVŠEK, komunalni inženir

Bojan Prelovšek

Bojan Prelovšek

24. 6. 1966
Delovno mesto: vodja Službe za ožje dele občine, zaščito in reševanje

ŽIVLJENJEPIS
Rojen sem bil 24. 7. 1966 v Slovenj Gradcu. Od rojstva živim v Velenju, kjer sem se izobraževal tudi po osnovni šoli. Najprej na srednji strojni šoli Šolskega centra Velenje, kasneje pa še na Višji strokovni šoli. V upravi Mestne občine Velenje sem zaposlen od novembra 1992. V tem času sem opravljal različne naloge, zadnjih šestnajst let predvsem na področju Civilne zaščite in pomoči delovanju svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Ker rad delam z ljudmi in za ljudi mi nobeno delo ni pretežko. Dejaven sem tudi v občinskem odboru Rdečega križa Velenje. Kljub temu da veliko časa namenim službenim in s službo povezanim obveznostim, še vedno najdem tudi čas za sprostitev. Najraje ga preživim s svojima najdražjima, s hčerko Jessico in ženo Karmen.

Skupaj zmoremo, skupaj smo močnejši! Za pomembne stvari – za naše Velenje!
SAŠA NEŽMAH, komercialistka

Saša Nežmah

Saša Nežmah

8. 9. 1983
Delovno mesto: brezposelna

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 8. 9. 1983 v Slovenj Gradcu. Že od rojstva živim v Velenju. V mladosti sem se ukvarjala s plesom, ki sem ga intenzivno trenirala dvanajst let. Končala sem splošno gimnazijo v Velenju, kasneje pa sem ob delu z odliko diplomirala na Višji strokovni šoli v Mariboru. Štiri leta sem bila zaposlena kot komercialistka. To delo sem opravljala z veseljem in vnemo. Všeč mi je bilo predvsem to, da sem bila vsakodnevno v stiku z ljudmi. Sem komunikativna in vedno predana delu, ki ga opravljam. Trenutno sem brezposelna, kar pa ne pomeni, da nisem aktivna. Sem članica Ženskega foruma Socialnih demokratov regije SAŠA, kjer sodelujem pri organizaciji dogodkov, koordinaciji dela, administraciji in obveščanju javnosti. Pomagam tudi znancem, ki imajo učne težave. Zavzemam se za zmanjšanje brezposelnosti in družbeno integracijo priseljenih družin.

Počistimo brezposelnost! Omogočimo družbeno integracijo priseljencev!
GAŠPER KOPRIVNIKAR , komunalni inženir

Gašper Koprivnikar

Gašper Koprivnikar

17. 6. 1978
Delovno mesto: namestnik vodje Urada za komunalne dejavnosti na Mestni občini Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Star sem 40 let, vse življenje Velenjčan. Zaposlen sem v upravi Mestne občine Velenje, kjer pokrivam vzdrževanje občinskih cest ter investicije na področjih oskrbe z vodo in odvajanja komunalnih voda. Pri delu velikokrat opažam razliko med delovanjem občine in države. Kar je v pristojnosti občine, rešimo hitro in učinkovito, kar pa je v pristojnosti države, velikokrat traja predolgo. To seveda ni prav, to me moti in to je tisto, kar si bom prizadeval izboljšati.

Za boljši jutri se moramo potruditi vsi skupaj!
ALENKA REDNJAK, diplomirana ekonomistka (UN)

Alenka Rednjak

Alenka Rednjak

3. 5. 1969
Delovno mesto: vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem diplomirana ekonomistka. Od leta 1989 sem zaposlena v upravi Mestne občine Velenje. Od leta 2002 sem vodja Urada za razvoj in investicije, ki pokriva upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine, gasilstvo in civilno zaščito, ožje dele občine, evropska sredstva, malo gospodarstvo in turizem. Veliko mi pomeni družina, rada se ukvarjam s športom.

Poštenost in iskrenost sta tisto, kar nekaj velja!
JAN ŠKOBERNE, diplomant evropskih študij (UN)

Jan Škoberne

Jan Škoberne

2. 8. 1987
Delovno mesto: državni sekretar Ministrstva Republike Slovenije za kulturo

ŽIVLJENJEPIS
2018: državni sekretar Ministrstva Republike Slovenije za kulturo
2015–2018: poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
2014–2015: svetovalec župana Mestne občine Velenje za mednarodno sodelovanje
2013–2014: svetovalec ministra za izobraževanje, znanost in šport
2012: predsednik Mladega foruma Socialnih demokratov
2012–2015: nosilec dejavnosti samostojnega podjetnika
2010: študent podiplomskega študija Diplomacija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
2010: diplomsko delo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Evropske študije – družboslovni vidiki
2010: podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije za zakonodajo
2009–2012: predsednik Kluba evropskih študentov
2006: matura na Gimnaziji Velenje
2004–2005: predsednik Dijaške organizacije Slovenije

ANDREJA KATIČ, univerzitetna diplomirana pravnica

Andreja Katič

Andreja Katič

22. 12. 1969
Delovno mesto: ministrica za pravosodje Republike Slovenije

ŽIVLJENJEPIS
Kot poslanka in podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije ter kot ministrica za obrambo Republike Slovenije sem lahko prispevala k povezovanju državne in lokalne ravni in k temu lahko pripomorem tudi sedaj, ko opravljam funkcijo ministrice za pravosodje. Sodelovanje lokalne skupnosti in države je pomembno, še zlasti pri projektih, ki niso ali niso v celoti v pristojnosti občine. V mislih imam na primer hitro cesto oziroma tako imenovano tretjo razvojno os, obnovo državne infrastrukture, pridobivanje dovoljenj državnih institucij za občinske projekte (na primer za razvoj turizma ob jezerih), bolnišnično oskrbo, skrb za starejše, izobraževanje … Ponosna sem, ker se mi tudi pri mojem delu vedno znova potrjuje, da je Velenje primer dobre prakse na številnih področjih ter po tem prepoznavno doma in v tujini!

Za Velenje gre!
ANTON BRODNIK, diplomirani inženir zaščite pri delu, magister stroke

Anton Brodnik

Anton Brodnik

12. 4. 1958
Delovno mesto: vodja Urada za komunalne dejavnosti

ŽIVLJENJEPIS
Rojen sem bil 13. 4. 1958 v Celju. Po izobrazbi sem magister inženir zaščite pri delu. Kot vodja Urada za komunalne dejavnosti sem zaposlen na Mestni občini Velenje, kjer obenem opravljam tudi funkcijo namestnika direktorja občinske uprave. V svoji karieri sem doslej opravljal številne vodilne funkcije na področju javnih gospodarskih služb in cestne ter komunalne infrastrukture. Svojo poklicno pot sem začel kot vodja službe varstva pri delu na takratnem KOC Velenje (kasnejši VEKOS). Čez čas sem prevzel še funkcijo vodje splošno kadrovskega sektorja, nato sem opravljal delo vršilca dolžnosti direktorja in namestnika direktorja VEKOS-a. Ves čas sem se kot vodja ali kot nadzornik srečeval z večjimi projekti in investicijami na različnih infrastrukturnih področjih, z vodstvenimi funkcijami pa sem pridobil tudi znanje in izkušnje s področij vodenja, organiziranja in koordiniranja ter nadzora interdisciplinarnih delovnih skupin. Komunikacijske in pogajalske sposobnosti mi omogočajo uspešno soočanje z različnimi poslovnimi izzivi in premagovanje ovir, s katerimi se srečujem pri delu z zunanjimi izvajalci in javnostjo.

Urejeno Velenje!

Koledar dogodkov

Lokalne volitve 2018

Vstopi v koledar dogodkov

Novice in objave

Lokalne volitve 2018

Preberi novice

Fotogalerija

Lokalne volitve 2018

Vstopi v fotogalerijoNaroči se na e-novice!

Če se naročite na e-novice SD Velenje, boste vedno dobro obveščeni! Skozi vse leto vas bomo seznanjali z zanimivimi informacijami iz našega okolja.

Potrjujem


Pristopna izjava

Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov.

Včlani se


Podjetniški kotiček

Podjetniški kotiček je spletni portal, ki vam pomaga do aktualnih informacij. Tu najdete vse, kar morate vedeti, če ste podjetnik ali pa se šele odločate za samostojno podjetniško pot!

Podrobneje