Strokovni svet za gospodarski razvoj

mag. Gašper Škarja, predsednik Strokovnega sveta za gospodarski razvoj

mag. Gašper Škarja Kontakt:
Območna organizacija Socialnih demokratov Velenje

Strokovni svet za gospodarski razvoj

Prešernova 1, 3320 Velenje  (v stavbi sodišča Velenje)
E-pošta: podjetnik@sd-velenje.si

Gašper Škarja
031 885 841, gasper.skarja@gmail.com


Socialni demokrati Velenje smo v želji, da članicam in članom naše Občinske organizacije omogočimo aktivno participacijo pri izvajanju politike našega mesta, v mesecu aprilu 2016 ustanovili tri nove strokovne svete. Eden izmed njih je tudi Strokovni svet za gospodarski razvoj, ki bo aktivno deloval na področju spodbujanja gospodarstva in podjetništva. V okviru delovanja Strokovnih svetov želimo naše člane aktivno vključiti v delovanje naše politične organizacije in narediti čim več dobrih projektov za Velenjčanke in Velenjčane. 

Strokovni svet za gospodarski razvoj je posvetovalno delovno telo, ki bo kontinuirano in strokovno poglobljeno spremljajo izvajanje programa stranke na gospodarskem področju, pripravljalo strokovne rešitve za konkretne lokalne projekte in se strokovno opredeljevalo do vseh predlogov, pobud in idej državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organov stranke SD ter posameznikov glede gospodarskega razvoja lokalne skupnosti. Članstvo v svetu je namenjeno članom stranke SD, njenim simpatizerjem, kot tudi vsem ostalim zainteresiranim, ki bi želeli preko sveta pomagati pri gospodarskem razvoju lokalne skupnosti.

Organizirali bomo različne dogodke (strokovne posvete, izobraževanja, okrogle mize, družabna srečanja, …), na katerih se bodo obravnavala posamezna aktualna vprašanja in problemi s področja gospodarstva.

gospodarstvo2018 Posvet o razvoju in pomenu turizma v Mestni občini Velenje in Šaleški dolini

V Strokovnem svetu za gospodarski razvoj se bomo zavzemali za:

- nudenje čim boljših pogojev za poslovanje gospodarstva s strani lokalne skupnosti,

- nudenje potrebnih in dobrodošlih informacij mladim podjetnikom, ki bodo samostojno stopali na podjetniško pot; ali preko spletne strani, aplikacije, e-pošte, foruma, …; povezali se bomo z Zavodom za zaposlovanje (informiranost o tekočih projektih, razpisih, ugodnostih … , Ministrstvom za gospodarstvo (morebitni projekti, razpisi).

- čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi,

- nadaljnji razvoj turizma (velenjska plaža, športni turizem, Pikin festival, povezava turizma in kulture v mestni marketing, …),

- izgradnjo podjetniške cone Stara vas,

- nadaljnji razvoj SAŠA Inkubatorja,

- uresničevanje lokalnega programa stranke SD na gospodarskem področju.


Strokovni svet
za socialna in zdravstvena vprašanja

  Podrobneje
Strokovni svet
za gospodarski
razvoj

  Podrobneje
Strokovni svet
za šolstvo, kulturo
in šport

  Podrobneje
Strokovni svet
za okolje in
prostor

  PodrobnejeNaroči se na e-novice!

Če se naročite na e-novice SD Velenje, boste vedno dobro obveščeni! Skozi vse leto vas bomo seznanjali z zanimivimi informacijami iz našega okolja.

Potrjujem


Pristopna izjava

Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov.

Včlani se


Podjetniški kotiček

Podjetniški kotiček je spletni portal, ki vam pomaga do aktualnih informacij. Tu najdete vse, kar morate vedeti, če ste podjetnik ali pa se šele odločate za samostojno podjetniško pot!

Podrobneje