Razpisi Strokovnega sveta za gospodarski razvoj

Za vas redno spremljamo in posodabljamo seznam aktualnih slovenskih, evropskih razpisov in razpisov lokalne skupnosti, hkrati pa vas zalagamo tudi z nasveti za boljšo uspešnost pri črpanju sredstev.


Razpisi EU skladi:
https://eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni

Razpisi Podjetniškega sklada:
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Razpisi SPIRIT:
https://www.spiritslovenia.si/razpisi

Razpisi Zavoda za zaposlovanje RS:
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi?regid=24

Razpisi SID banke:
https://www.sid.si/o-banki/javni-pozivi