Obljube držimo

Zagotovili smo prostore za delovanje SAŠA inkubatorja in mladih podjetij v Podjetniškem centru Standard

V treh letih je bilo ustvarjenih 39 novih mladih podjetij, 44 novih delovnih mest in skoraj milijon evrov prihodkov.

Zgradili smo I. fazo komunalne infrastrukture v podjetniški coni Stara vas

Za investicijo, ki bo zagotovila vsaj 28 novih delovnih mest, smo pridobili nepovratna sredstva v višini 979.564 evrov.

Celovito smo prenovili objekt Vila Mojca

Nova enota Vrtca Velenje v Vili Mojca zagotavlja prostor za štiri oddelke, v katere je vključenih 80 otrok.

Celovito smo obnovili objekt Vila Rožle

V Vili Rožle v Sončnem parku domuje Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, ki vodi veliko kvalitetnih programov za otroke in mlade.

Uredili smo Velenjsko plažo

Od leta 2013 smo za urejanje Velenjske plaže namenili 850 tisoč evrov; v tem obdobju je plažo obiskalo 260 tisoč ljudi.

S številnimi ukrepi smo omogočali razvoj turizma

Od leta 2014 se je število nočitev povečalo za 22 %, zabeležili pa smo tudi 197 tisoč evrov več prihodkov od turizma.

Gradili smo infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine

Priključek na javno kanalizacijo omogočamo 89,3 % gospodinjstev.

Nadaljevali smo z gradnjo javnih vodovodov na težavnih območjih

Priključek na javni vodovod zagotavljamo 99 % gospodinjstev.

Komunalno smo opremili območja, namenjena stanovanjski gradnji

30 parcel

Nadaljevali smo z obnovo občinskih cest ter gradnjo pločnikov

Asfaltirali smo več kot 20 kilometrov cesti in pločnikov.

Celovito smo obnovili Regijsko galerijo Velenje

Pridobili smo nepovratna sredstva v višini 946 tisoč evrov in zagotovili delovanje Centra kreativnih industrij.

Celovito smo prenovili javno razsvetljavo v mestnem središču

Zamenjali smo 1842 svetilk, uredili 1780 novih priključno varovanih elementov in obarvali 609 drogov.

Zgradili smo Smučarskoskakalni center Velenje

Zgradili smo skakalnici K55 in K35, ki ustrezata najsodobnejšim skakalnim tehnikam.

Obnovili smo nogometno igrišče z umetno travo

Uporabili smo najsodobnejšo umetno travo z elastično podlago ter okoli igrišča namestili dodatno zaščitno oblogo.

Namestili smo sodoben športni semafor z LED zaslonom na Mestni stadion Velenje

Z novim prikazovalnikom smo omogočili kvalitetnejše pogoje za spremljanje različnih tekmovanj in dogodkov.

Obnovili smo atletsko stezo na Mestnem stadionu Velenje

Dotrajano stezo smo obnovili skladno z najsodobnejšimi standardi; tako, da lahko velenjski mestni stadion še naprej gosti zahtevna atletska tekmovanja.

Izboljšali smo osvetlitev križišč in prehodov za pešce

Da bi bili pešci pri nas čim bolj varni, smo izboljšali osvetljenost 32-ih prehodov za pešce.

Začeli smo gradnjo oskrbovanih stanovanj

Zgradili bomo 15 stanovanj za starejše osebe, ki jih bomo oddajali v neprofitni namen.

Umestili smo mestne kolesarske povezave v prostor, zanje pridobili ustrezno dokumentacijo ter pričeli z gradnjo

Zgradili smo kolesarske poti do Velenjskega jezera, ob Jenkovi cesti in na Gorici. Namestili smo dodatna kolesarska stojala pri osnovnih šolah, pri glasbeni šoli in pred občino. Uredili smo rekreacijsko kolesarsko pot na Paški Kozjak, izdelali idejne projekte za državni kolesarski povezavi do Hude luknje in do Šoštanja ter Dobrne ter pričeli z nadgradnjo mestnega kolesarskega omrežja.

Nadaljevali smo z ureditvijo Sončnega parka

Namestili smo novo javno razstvetljavo, nadgradili Wi-Fi sistem, postavili nove klopi, uredili javne sanitarije ter začeli s prenovo prireditvene ploščadi.

Zgradili smo asfaltni PUMPTRACK poligon

Uredili smo 480 kvadratnih metrov asfaltnih površin, namenjenih atraktivni vožnji s kolesi, rolkami, rolerji in skiroji.

Uredili smo več otroških igrišč in fitnes na prostem

Na devetih otroških igriščih smo postavili okoli 20 novih igral ter uredili še en fitnes na prostem.

Odprli smo Spominski center 1991

Na 170 kvadratnih metrih prostora smo uredili prostor, posvečen obdobju osamosvajanja Republike Slovenije, s poudarkom na takratnem dogajanju v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini.

Prenovili smo osvetlitev Velenjskega gradu

Razsvetljavo, ki osvetljuje Velenjski grad, smo posodobili tako, da je varčnejša, energetsko učinkovitejša in prijaznejša do okolja.