Nadomestne volitve za župana MO Velenje

Peter DERMOL

kandidat Socialnih demokratov Velenje za nadomestne volitve za župana Mestne občine Velenje

PETER DERMOL, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike

Peter Dermol

Peter Dermol

26. 1. 1978
Delovno mesto: podžupan Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Peter Dermol vse od rojstva živi v Velenju. Šolal se je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer je zaključil univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika.
Svoje delovne izkušnje je nabiral v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o., kjer je bil zaposlen od leta 2006 do leta 2014. Med letoma 2013 in 2014 je bil direktor omenjene družbe.
Od leta 2014 do 2015 je bil pomočnik direktorja v podjetju Plineks, d. o. o. Leta 2015 je nastopil funkcijo podžupana Mestne občine Velenje, ki jo opravlja poklicno. V delovanje lokalne skupnosti je vpet že mnogo let.
Od leta 2008 do 2013 je bil član Komisije za izvedbo postopkov javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje in član Sveta Zavoda Mladinskega centra Velenje.
Leta 2011 je nastopil funkcijo člana Sveta Zavoda Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), leta 2012 je bil tudi predsednik omenjenega sveta.
Od leta 2010 do leta 2014 je bil član Odbora za okolje in prostor Mestne občine Velenje, od leta 2014 je član Sveta Mestne občine Velenje in član Odbora za gospodarstvo.
V Svetu Mestne občine Velenje je od leta 2015 vodja svetniške skupine Socialnih demokratov.
Je član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije in Upravnega odbora Nogometnega kluba Rudar Velenje.
Podžupan Peter Dermol aktivno govori in piše v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.
Je poročen in oče deklice. Je odgovoren, odločen, vztrajen, družaben in športno aktiven.

Nadaljujemo skupaj!

Napovednik dogodkov


Obljube držimo

Obljube
držimo

 • zagotovili prostore za delovanje SAŠA inkubatorja in mladih podjetij v Podjetniškem centru Standard
 • zgradili I. fazo komunalne infrastrukture v podjetniški coni Stara vas
 • celovito prenovili objekt Vila Mojca
 • celovito obnovili objekt Vila Rožle
 • uredili Velenjsko plažo
 • s številnimi ukrepi omogočali razvoj turizma
 • gradili infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine
 • nadaljevali z gradnjo javnih vodovodov na težavnih območjih
 • komunalno opremili območja, namenjena stanovanjski gradnji
 • nadaljevali z obnovo občinskih cest ter gradnjo pločnikov
 • ...
 • nadaljuj z branjem

Živim v Velenju, ker skrbi zame

Živim v Velenju,
ker skrbi zame

 • brezplačno pravno, energetsko in podjetniško svetovanje 
 • brezplačen mestni avtobusni prevoz – LOKALC 
 • brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles – BICY 
 • brezplačno brezžično omrežje Wi-Fi Velenje 
 • plačevanje položnic brez provizije 
 • štipendiranje dijakov in študentov 
 • pomoč občankam in občanom 
 • prostor v vrtcu za vse otroke 
 • pestra ponudba kulturnih in drugih prireditev 
 • počitniško delo za dijake in študente 
 • kvalitetno in varno življenjsko okolje 
 • neprofitna stanovanja 
 • enkratna denarna pomoč
 • javna kuhinja
 • prostor za brezdomne osebe
 • ...
 • nadaljuj z branjem

Zavzemali se bomo DA

Zavzemali se
bomo ZA

 • prireditveni prostor in oder ob Velenjskem jezeru 
 • revitalizacijo Starega Velenja in nov objekt na naslovu Stari trg 11 
 • razvoj turizma ob jezerih 
 • rekonstrukcijo in nadzidavo Doma za varstvo odraslih Velenje 
 • kolesarsko povezavo Velenje–Dolič ter gradnjo drugih mestnih in regionalnih kolesarskih poti 
 • širitev poslovne cone Stara vas 
 • ureditev Urbanega parka z BMX progo in skate parkom 
 • energetsko sanacijo Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec 
 • ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na celotnem območju občine 
 • javni vodovod na celotnem območju občine 
 • ...
 • nadaljuj z branjem

Koledar dogodkov

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Vstopi v koledar dogodkov

Novice in objave

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Preberi novice

Fotogalerija

Nadomestne volitve za župana MO Velenje, 2020

Vstopi v fotogalerijo