Forum starejših SD Velenje

Remzija Mujić - Fiko, predsednik Foruma starejših SD Velenje

remzija_mujic_fiko Starajoče se družbe predstavljajo poseben razvojni izziv in Slovenija spada med države, ki so bolj izpostavljene temu izzivu. Posebno skrb moramo torej posvečati spremljanju in proučevanju problematike upokojencev in drugih starejših z vidika doseganja strateških  ciljev Nacionalne strategije o kakovostnem staranju in zaščiti pravic te skupine prebivalstva. 

Forum starejših SD združuje potencial starejših za iskanje odgovorov na širša družbena vprašanja in za uveljavljanje vrednot vključujoče družbe, ki bo krepila družbeno vezljivost in tudi v sodobnih spremenjenih družbenih razmerah ustvarjala pogoje za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalcev in vseh generacij. 


Kontakt:
Remzija MUJIĆ- Fiko
041 444 595
fikomujic@gmail.com

Forum starejših SD Velenje deluje:

- za družbo solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja, 

- za spoštovanje socialnih in drugih pravic, za zagotavljanje dobrega delovanja javnih sistemov na področju socialnega varstva, zdravstva in izobraževanja, 

- pri pripravi različnih strokovnih podlag za izpopolnjevanje in ustrezno izvajanje nacionalne strategije kakovostnega staranja, 

- za dostojno vrednotenje družbenega prispevka starejših k razvoju družbe, 

- za dostojne pokojnine, vredne človeka, ki je po delovno aktivnem obdobju življenja izpolnil pogoje za varno starost, 

- za vrednotenje družbeno koristnega prostovoljnega dela starejših, 

- za razvijanje številnih možnosti aktivnega staranja, 

- za večje upoštevanje izkušenj in modrosti starejših generacij pri določanju razvojnih prioritet družbe, 

- za zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja in kulturnih dejavnosti starejših, 

- za razvijanje humanitarnih dejavnosti starejših, 

- za spodbujanje raziskovalnega dela na področju potreb starejših, 

- za zagotavljanje ustreznih bivalnih pogojev za starejše.

Forum starejših SD spremlja ter se aktivno odzival na pomembna aktualna družbeno-politična vprašanja. Svoje programske cilje uveljavlja prek organov stranke in v sodelovanju z drugimi organizacijami.


NOVICE Foruma starejših SD Velenje

Mladi forum Šaleške doline

Mladi forum
SD Šaleške doline


 
VSTOPI
Ženski forum SD SAŠA

Ženski forum
SD SAŠA Velenje


VSTOPI
Delavska zveza SD Velenje

Delavska zveza
  Velenje


VSTOPI
Forum starejših SD Velenje

Forum starejših
SD Velenje


VSTOPINaroči se na e-novice!

Če se naročite na e-novice SD Velenje, boste vedno dobro obveščeni! Skozi vse leto vas bomo seznanjali z zanimivimi informacijami iz našega okolja.

Potrjujem


Pristopna izjava

Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov.

Včlani se


Podjetniški kotiček

Podjetniški kotiček je spletni portal, ki vam pomaga do aktualnih informacij. Tu najdete vse, kar morate vedeti, če ste podjetnik ali pa se šele odločate za samostojno podjetniško pot!

Podrobneje