[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]

11-11-2022

☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;
☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;
☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;
☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ in vrtec);
☑️ zgradili bomo prizidek Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje;
☑️ zagotovili bomo kvalitetne izobraževalne pogoje;
☑️ zavzemali se bomo za sistemske spremembe na področju socialne aktivacije in integracije ranljivih skupin;
☑️ spodbujali bomo k preoblikovanju srednješolskih programov, z namenom zagotoviti zaposljiv kader v lokalnem okolju;
☑️ zavzemali se bomo za zagotovitev dodatnih prostorov za Fakulteto za energetiko;
☑️ zavzemali se bomo za širitev fakultativnih izobraževalnih programov;
☑️ skupaj z ministrstvom bomo iskali najboljši poslovni model za izgradnjo študentskega doma in po potrebi tudi dijaškega doma;
☑️ tudi v prihodnje bomo zagotavljali sredstva za štipendiranje deficitarnih poklicev,...

Kandidati za Svet MOV: dr. Franc Žerdin, Irena Poljanšek Sivka in Tjaša Oderlap

S srcem in energijo. Za Velenje.#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
37307

Omejitev znakov 400