VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIŠKE SKUPINE SD VELENJE NA 24. SEJI SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

24-03-2022

Na 24. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala v torek, 23. marca 2022, sta svetnika SD Velenje Janja Rednjak in Dimitrij Amon podala naslednji pisni vprašanji oziroma pobudi. Objavljamo odgovore Uprave Mestne občine Velenje.

Članica sveta Janja REDNJAK je podala naslednje vprašanje:

Stanovalci Zidanškove ceste 4, 5 in 6, prosijo za postavitev vsaj dveh uličnih svetilk, ker imajo v tem predelu na parkirišču popolno temo. Parkirni prostor ni osvetljen in je v tem predelu tako imenovana temna cona, kar zmanjšuje občutek varnosti in preglednosti pri parkiranju avtomobilov. Zaradi boljše preglednosti in varnosti parkirnega prostora sprašujem ali je možno, da se v tem predelu na parkirišču postavijo svetilke

ODGOVOR:

Na parkirišču Zidanškove ceste 4–9 imamo letos v načrtu postavitev svetilk javne razsvetljave.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti..


Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednje vprašanje:

V Velenju veliko pozornost namenjamo trajnostni mobilnosti in parkiranju pred javnimi stavbami izključno za kratkočasno parkiranje. Pomembno je, da pred javnimi stavbami parkirajo občanke in občani, ki v urejajo zadeve in ne zaposleni, ki zasedejo parkirišča. Dolgotrajno parkiranje avtomobilov je potrebno prestaviti iz mestnega središča v garažne hiše, ki se nahajajo v samem mestnem jedru. Moja pobuda gre v smeri, da se zniža cena letnih, mesečnih in tedenskih kart v garažnih hišah. Vem, da so nekatere garažne hiše preobremenjene kot npr. Garažna hiša pred zdravstvenim domom Velenje. Prav tako vem, da je Garažna hiša Gorica namenjena pretežno parkiranju stanovalcev. Ti dve garažni hiši bi se lahko iz pobude odvzelo. Predlagam pa, da se večja pozornost nameni garažnima hišama v Mercator centru in na Avtobusni postaji Velenje. Moj predlog je, da se cene letnih kart GH zniža iz 250 € na 180 €, mesečnih iz 25 € na 20 € in tedenskih iz 15 € na 10 €. Verjamem, da boste mojo dobronamerno pobudo preučili in jo, v kolikor je upravičena smiselno upoštevali, za kar se vam zahvaljujem.

ODGOVOR:

Prejeli smo vašo pobudo o znižanju letnih, mesečnih in tedenskih kart v garažnih hišah, predvsem v garažni hiši Mercator in na Avtobusni postaji. Urad za komunalne dejavnosti je v zaključni fazi priprave novega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje, ki bo nadomestil Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. Svetnicam in svetnikom bo predstavljen in dan v obravnavo kot osnutek na majski seji. Zahvaljujemo se vam za pobudo, saj se tudi mi zavedamo, da če želimo več prostora na zunanjih površinah nameniti pešcem in kolesarjem, je potrebno avtomobile spraviti v garažne hiše. Prav tako je potrebno razmisliti, kako spremeniti navade parkiranja naših občank in občanov v smislu, da bi se raje odločili za nakup parkirnih kart v garažnih hišah. Na ta način bi se sprostile javne površine v modrih conah za obiskovalce in kratkotrajno parkiranje. Vaša pobuda je vsekakor smiselna in jo bomo podrobno preučili in, kar bo možno, tudi vključili v nov odlok.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIŠKE SKUPINE SD VELENJE NA 24. SEJI SVETA MESTNE OBČINE VELENJE