Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen

10-10-2019

Na podlagi danes sprejetega predloga poroštvenega zakona s strani Vlade Republike Slovenije, ki vključuje poroštvo za odsek Slovenj Gradec–Velenje, je bila sprejeta odločitev, da se napovedani protest, ki je bil predviden v četrtek, 17. oktobra 2019, pred stavbo Vlade Republike Slovenije, zamrzne.

Sprejeta odločitev Vlade Republike Slovenije je pomemben korak k izgradnji tretje razvojne osi. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek

je v današnji izjavi zagotovila, da bo po izdelavi investicijskega

programa, ki je v pripravi, poleg severnega kraka Velenje–Slovenje

Gradec speljan sprejem poroštvenega zakona tudi za odsek

Velenje–Šentrupert.
Velenjčanke in Velenjčani bomo tudi v prihodnje budno bdeli nad potekom investicije, ter se zavzemali za čim hitrejšo izgradnjo celotne trase hitre ceste med Slovenj Gradcem in Šentrupertom.

Napovedani protest je tako do sprejetja poroštvenega zakona v državnem

zboru za celotno traso hitre ceste od Slovenj Gradca do Šentruperta

zamrznjen.

Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen