Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen

10-10-2019

Na podlagi danes sprejetega predloga poroštvenega zakona s strani Vlade Republike Slovenije, ki vključuje poroštvo za odsek Slovenj Gradec–Velenje, je bila sprejeta odločitev, da se napovedani protest, ki je bil predviden v četrtek, 17. oktobra 2019, pred stavbo Vlade Republike Slovenije, zamrzne.

Sprejeta odločitev Vlade Republike Slovenije je pomemben korak k izgradnji tretje razvojne osi. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek

je v današnji izjavi zagotovila, da bo po izdelavi investicijskega

programa, ki je v pripravi, poleg severnega kraka Velenje–Slovenje

Gradec speljan sprejem poroštvenega zakona tudi za odsek

Velenje–Šentrupert.
Velenjčanke in Velenjčani bomo tudi v prihodnje budno bdeli nad potekom investicije, ter se zavzemali za čim hitrejšo izgradnjo celotne trase hitre ceste med Slovenj Gradcem in Šentrupertom.

Napovedani protest je tako do sprejetja poroštvenega zakona v državnem

zboru za celotno traso hitre ceste od Slovenj Gradca do Šentruperta

zamrznjen.

Vlada potrdila poroštveni zakon za tretjo razvojno os, protest zamrznjen