[TURIZEM]

13-11-2018
Turizem v Velenju v zadnjih letih postaja pomembna gospodarska panoga. Leta 2013 je Mestna občina Velenje pričela intenzivneje in načrtno vlagati v razvoj Velenjske plaže. Do danes je bilo v ta namen vloženih 850.000 evrov. Pred tem turizma na območju jezer in širše zaradi velikih posegov gospodarstva v naše bivalno okolje ni bilo mogoče razvijati.

Zakaj turizem? Razloga sta predvsem dva - omogočiti občanom brezplačno koriščenje naravnih danosti inVelenje umestiti na turistični zemljevid.

Zaradi prepoznavnosti Velenjske plaže Velenje iz leta v leto obišče več turistov. Od leta 2014 dalje je Velenjsko plažo obiskalo 260.000 obiskovalcev. Zaradi povečanja števila nočitev so se posledično zvišali tudi prihodki Mestne občine Velenje.

Nagrade in priznanja, ki jih je Velenje pridobilo v zadnjih 4 letih, so dokaz, da je bilo na področju turizma v naši občini opravljenega veliko dela.

  • Velenjska plaža je bila nagrajena kot najboljši kraj za kopanje v Sloveniji;
  • V sklopu akcije Turistična patrulja je Mestna občina Velenje po ocenjevanju tujih državljanov postala tretja najprijaznejša občina v Sloveniji;
  • Slovenska turistična organizacija je Mestni občini Velenje podelila bronasti znak Slovenia green destination.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj

[TURIZEM]