SVETNIŠKI VPRAŠANJI VEZANI NA dvA zakoNA, ki bosta zarezala v naše okolje

14-11-2023

Svetnik SD Velenje Matjaž Cesar je na 8. redni seji Sveta Mestne občine Velenje podal svetniško vprašanje glede priprave in sprejemanja dveh zakonov RS, in sicer Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije in Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje:

"V Velenju in celotni Šaleški dolini z okolico namenjamo veliko pozornosti energetiki. Zakaj? Zato, ker so naši predhodniki že pred desetletji spoznali, da je le lastna energija (električna in potencialna – premog) tista, na katere ceno lahko v našem okolju vplivamo pozitivno in za končnega uporabnika v Republiki Sloveniji ni predraga. Porabniki električne in toplotne energije v Šaleški dolini smo v zadnjih letih pripravljeni plačevati tudi t.i. CO2 kupone, ker se zavedamo, da je prehod na čisto ali zeleno električno energijo potreben.

CO2 kuponi naj bi zagotavljali nadaljnja vlaganja v energetsko prenovo ali posodobitve v smislu prehoda na čistejšo energetiko. Primerne cene električne energije, vključno z nakupi CO2 kuponov skupaj, naj bi zagotavljale, da ne bomo čutili energetske revščine in bo cena električne energije, kljub prehodu v čisto ali zeleno družbo, ostala sprejemljiva za porabnike le-te?

Prehod vsekakor da, a ne za vsako ceno.

V času industrijske rasti Slovenije smo v Velenju in Šaleški dolini s pridobivanjem premoga in električne energije odgovorno sodelovali in prispevali velik delež gospodarski rasti in stabilnosti države. To počnemo tudi sedaj. Vendar pa smo v preteklosti to izredno drago plačali (zdravje prebivalcev in degradirano okolje Šaleške doline). Sedaj je prišel čas, ko morajo odgovorni Republike Slovenije sprejeti vse potrebne ukrepe za t.i. pravični prehod v čisto in zeleno družbo ali z drugo besedo v nizkoogljično družbo.

Zato prebivalci Velenja in Šaleške doline z okolico podpiramo prehod v nizkoogljično družbo. Upravičeno pa pričakujemo, da bosta v ta namen, z veliko odgovornostjo pristojnih, pripravljena dva zakona, ki bosta naši lokalni skupnosti zagotovila dostojno prihodnost.

Kot svetnik pri Svetu Mestne občine Velenje sem zato v mesecu novembru 2023 dolžan postaviti vsaj dve vprašanji:

1) Kako daleč je pripravljen primeren predlog Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije?

2) Kako daleč je pripravljen primeren predlog Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje?

Niso nam več dovolj napovedi, da zakona bosta sprejeta, ko bosta, če bosta, saj gre za nas in prihodnost naših otrok.

Pomembno nam je, da se pri sprejemanju obeh zakonov za SAŠA regijo in Premogovnik Velenje ne zgodijo napake, ki so se zgodile pri zapiranju rudnikov drugod po Sloveniji in se z njima prepreči prekupčevanje z zemljišči gospodarskih družb, katere trenutno upravljajo z njimi. Tu gre predvsem za zemljišča, katera so strateško pomembna za Mestno občino Velenje.

Zelo pomembno je tudi, da sta oba omenjena zakona sprejeta istočasno!"


Na vprašanji sta odgovorila župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in vodja Odbora za pravičen prehod v okviru Območnega razvojnega sveta SAŠA doc. dr. Franc Žerdin.

SVETNIŠKI VPRAŠANJI VEZANI NA dvA zakoNA, ki bosta zarezala v naše okolje
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
56429

Omejitev znakov 400