Svetniško vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan

22-07-2019

Svetnica SD Janja Rednjak je na 5. redni seji Sveta Mestne občine Velenje podala pisno vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan:

Kdaj se bo izvršila obnova in preplastitev ceste na relaciji Jurko-Podpečan? Omenjena cesta ni javna, vendar je bila preplastitev načrtovana v preteklem letu oziroma naj bi bila izvedena najkasneje v letu 2019. Gospod Podpečan pravi, da je na enem delu navedenega odseka rezervoar Komunalnega podjetja Velenje in da za ta del ceste, tako pozimi kot ob močnejših nalivih, skrbi in čisti sam.


PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV:
Ne gre za kategorizirano javno cesto, zato cesta tudi ni vzdrževana kot občinska javna cesta. Vzdržujejo jo krajani s pomočjo KS Vinska Gora (ki za ta namen prejema sredstva iz proračuna MOV, cesto tudi pluži) in KPV v okviru svojih potreb. Na cesto gravitira samo ena vseljena hiša. Cesta je bila pred dvema letoma odmerjena, parcele po katerih poteka cesta, so bile prenesene v last MOV – brez tega vlaganje MOV sploh ne bi bilo možno. Predlog glede asfaltiranja je, da se asfaltiranje sofinancira – in sicer uporabniki, KS Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje ter Mestna občina Velenje. Do dogovora še ni prišlo, zato se tudi še ni pristopilo k asfaltiranju.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Svetniško vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan