Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV

8-04-2020

Posledice ukrepov sprejetih zaradi epidemije covida-19, ki je ohromila našo državo ter prizadela ogromno podjetij in obrtnikov, so velike in imajo izjemno negativen vpliv na gospodarstvo. Svetniška skupina Socialnih demokratov Velenje zato podpira Predlog Sklepa Uprave MOV o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Velenje. O Predlogu Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje svetnice in svetniki Mestne občine Velenje odločajo na 1. Dopisni seji Sveta Mestne občine Velenje.

S sprejetjem omenjenega sklepa bi bili v času izrednih razmer zaradi virusa najemniki poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras, ki so v lasti Mestne občine Velenje, oproščeni plačila najemnin. Ukrep bi veljal od 16. marca in vse do takrat, ko prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposrednim potrošnikom preneha.

Socialni demokrati Velenje prav tako pozdravljamo do sedaj sprejete ukrepe Mestne občine Velenje, ki so solidarni in zagotovo v veliko pomoč občankam in občanom v času epidemije covida-19:

BREZPLAČNA DOSTAVA TOPLEGA OBROKA NA DOM

Brezplačna dostava toplega obroka na dom za občanke in občane Mestne občine Velenje - starejše, invalide, socialne upravičence in tiste, ki si v teh kriznih časih ne morejo skuhati ali privoščiti toplega obroka.

BREZPLAČNA OSKRBA S HRANO IN ZDRAVILI ZA STAREJŠE

Brezplačna storitev dostave hrane in zdravil za starostnike, ki jo opravljalo prostovoljci skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje.

PARKIRANJE V MODRIH CONAH IN GARAŽNIH HIŠAH

Do preklica omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih v modrih conah in v garažnih hišah.

NUJNO VARSTVO OTROK

Prostovoljci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje zagotavljajo varstvo za otroke staršev zaposlenih v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih, službah civilne zaščite in energetike.

SUBVENCIJA ZA NAJEMNINE STANOVANJ

V izrednih razmerah, ko bo marsikdo ostal brez dela dohodkov ali celo brez dohodkov, lahko najemniki neprofitnih oz. tržnih stanovanj na center za socialno delo oddajo vloge za subvencioniranje najemnin. Center za socialno delo o pravici odloči z odločbo v skladu z zakonodajo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Mestna občina Velenje lahko na podlagi pozitivne odločbe centra izplača subvencijo najemnine. Stopnja subvencije je odvisna od višine dohodka gospodinjstva, najemnik lahko pridobi do 80 % znižane najemnine.

Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge so dostopne na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte gpcsd.velen@gov.si. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

Svetniška skupina SD Velenje podpira oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti MOV