SVETNIKI SPREJELI UKREPE ZA LAJŠANJE STISK OBČANOV OB visokih položnicah za ogrevanje

31-01-2024

Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na včerajšnji 10. seji Sveta Mestne občine Velenje sprejeli ukrepe za lajšanje stisk občanov ob visokih položnicah za ogrevanje, za katere bo z rebalansom proračuna Mestne občine Velenje namenih 1 milijon evrov.

Mestna občina Velenje bo tako subvencionirala ceno ogrevanja in sanitarne tople vode v višini 10 evrov za 1 MWh, Komunalno podjetje Velenje bo s 1. februarjem za cca 6 % znižalo ceno toplote. Za ranljive skupine se ohranja energijsko toplotni dodatek, ki bo po novem 40 % stroškov porabe toplotne energije (tudi za plin), z razpisi pa bodo sofinancirani ukrepa za zmanjševanje porabe toplote. Za nove ukrepe bo Mestna občina Velenje z rebalansom proračuna namenila 1 milijon evrov.

  • V okviru ukrepov za lajšanje finančne stiske občanom zaradi povišanih stroškov ogrevanja bo lokalna skupnost vsem gospodinjstvom, ki so na daljinskem ogrevanju, subvencionirale ceno ogrevanja in sanitarne tople vode 10 evrov za 1 MWh (v mesecu januarju in februarju za 10 evrov/MWh, v mesecu marcu in aprilu za 5 evrov/MWh) in za cca 6 % znižali ceno toplote, saj je TEŠ s 1. januarjem 2024 znižal ceno energije (z učinkom na februarski položnici).
  • Svetnice in svetniki so na današnji seji sveta sprejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka, s katerim bodo upravičenci prejeli 40 % stroškov dejanske porabe toplote za ogrevanje prostorov za prvo kurilno sezono od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024, vendar največ do 150 evrov mesečno. Upravičenci do energijsko toplotnega dodatka so občani, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje na območju Mestne občine Velenje ali imajo urejen priključek na zemeljski plin za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje, in ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje.
  • Za realizacijo novih ukrepov za reševanje stisk občanov ob visokih položnicah za ogrevanje so svetniki sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 t. i. rebalans proračuna v višini 1 milijon evrov. V proračun je dodana nova proračunska postavka v višini 200.000 evrov, ki bo namenjena za sofinanciranje ukrepov za zmanjševanje porabe toplote. Sredstva bodo namenjena za energetske sanacije, hidravlične sisteme, števce, regulacijske ventile. Razpisna dokumentacija je v pripravi. Stroški novega energijsko toplotnega dodatka se ocenjujejo v višini 200.000 evrov, 600.000 evrov sredstev pa bomo namenjenih za subvencije oskrbe s toplotno energijo.

Svetnice in svetniki so prav tako sprejeli Sklep o zahtevah Sveta Mestne občine Velenje po razbremenitvi cene toplotne energije za odjemalce v Mestni občini Velenje, s katerim od pristojnega ministrstva, Vlade Republike Slovenije in energetskih družb Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje zahtevajo:

  • da se sredstva iz naslova emisijskih kuponov, ki jih občani plačujemo v ceni toplotne energije, namensko dodelijo in vrnejo nazaj v Šaleško dolino, 
  • da se strošek emisijskih kuponov nemudoma izvzame iz cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje in 
  • da se za energent ponovno uvede nižji, tj. 9,5-odstotni davek na dodano vrednost.
SVETNIKI SPREJELI UKREPE ZA LAJŠANJE STISK OBČANOV OB visokih položnicah za ogrevanje
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
84937

Omejitev znakov 400