[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]

13-11-2022

☑️ Do leta 2027 bomo skupaj z investitorji in skladi zgradili vsaj 400 novih tržnih neprofitnih stanovanj za vse generacije (zelenica za pošto, Lipa vzhod, zelenica pri nekdanji Abanki, Stara vas, zelenica pri Velenjki);
☑️ posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj prilagojenih gibalno oviranim osebam, tako znotraj obstoječih naseljih, kot tudi novo nastalih naselij;
☑️ izvajali bomo ukrepe za reševanje prvega stanovanjskega izziva za mlade;
☑️ zagotovili dodatna stanovanja za neprofitni najem in zagotovili potrebne ukrepe za reševanje stanovanjskih izzivov (objava novega razpisa za mlade, subvencioniranje kreditov, nižji komunalni prispevek);
☑️ za interventno reševanje stanovanjskih težav bomo zagotavljali posebne bivalne enote;
☑️ poseben poudarek bomo namenili iskanju sistemskih rešitev, ki bi najemnikom stanovanj omogočale uveljavljanje predkupne pravice;
☑️ tudi starostnikom bomo zagotavljali dostopna stanovanja, pretežno v obliki oskrbovalnih stanovanj;
☑️ aktivno bomo podpirali vgradnjo dvigal v večstanovanjskih stavbah,...

Kandidati za Svet MOV: Dusko Supić, Amadeja Martinšek in Lojzka Rihtaršič

S srcem in energijo. Za Velenje.
#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[STANOVANJA ZA VSE GENERACIJE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
79104

Omejitev znakov 400