[ŠPORT V VELENJU]

15-11-2022


☑️ Tudi v prihodnje bomo finančno podpirali športne klube in društva;

☑️ izvajalcem letnega programa športa za treninge bomo zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti Mestne občine Velenje;

☑️ zgradili bomo Urbani park (dve ulični igrišči za košarko, skate park, balvansko dvorano), na območju KS Gorica pa uredili nov Športni park Lipa;

☑️ pristopili bomo k pripravi projektne dokumentacije za celovito preureditev mestnega stadiona, vključno z ureditvijo novih prostorov za športnike (garderobe, sanitarije, pokrite atletske površine, bivalni prostori za mladinski pogon) ter prenovo upravne stavbe;

☑️ v zimskem času bomo na stadionu pokrili malo stezo iz tartana;

☑️ v okviru javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ bomo zagotavljali dodatno športno infrastrukturo za sezonske športe (drsališče, sankališče, proga za tek na smučeh idr.);

☑️ pripravili bomo strategijo za razvoj športa;

z vlaganjem v profesionalno in prostočasno športno infrastrukturo bomo zagotavljali kvalitetno ukvarjanje s športom za vse generacije in vse skupine ljudi;

☑️ mladim bomo približevali pomen športa za osebnostni razvoj;

☑️ tudi v prihodnje bomo zagotavljali finančna sredstva za brezplačne športne vsebine za projekte Naučimo se smučati, Naučimo se plavati, Mednarodne igre šolarjev, Vrtci na smučeh, športni tabori,...

Kandidati za Svet MOV: Nik Lemež, Dimitrij Amon in Dusko Supic

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[ŠPORT V VELENJU]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
61934

Omejitev znakov 400