SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV - VEČER IN RADIO SLOVENIJA

7-11-2022

Peter Dermol se je danes, 7. novembra 2022,  udeležil predvolilnih soočenj kandidatov za župana Mestne občine Velenje v organizaciji medijske družbe Večer in Radia Slovenija - Prvi, na katerih je jasno izrazil svoja stališča in cilje glede:

- GOSPODARSKEGA RAZVOJA IN PRESTRUKTURIRANJA

Ustvariti vsaj 1.000 novih delovnih mest.

Obnoviti daljinski sistem ogrevanja in postopno nadomeščati toplotno energijo z obnovljivimi viri.

  KAKO?

  • Razširili bomo Poslovno cono Stara vas in uredili 1. fazo Poslovne cone Pesje.
  • Zgradili bomo industrijsko-tehnološki park kot podporo mladim razvojnim podjetjem.
  • Prenovili bomo Staro elektrarno v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti.
  • Ustanovili bomo Center za pravičen prehod.
  • Podpiramo projekte gospodarstva SAŠA regije, ki so bili prepoznani kot strateški projekti za prestrukturiranje.
  • Podpirali bomo zagonska podjetja, mala in srednje velika podjetja ter obrtnike.
  • Podpirali in ustvarjali bomo okolje za razvojne projekte in raziskovalno dejavnost za prebojne inovacije.
  • Na toplovodnem sistemu bomo znižali izgube in ga prilagodili za obnovljive vire energije.
  • Izvedli bomo prvo fazo zelene preobrazbe daljinskega sistema.
  • Energetsko bomo sanirali javne stavbe in namestili sončne elektrarne.
  • Odprli bomo energetsko pisarno, s katero bomo občanom pomagali pri energetski sanaciji stanovanjskih objektov.
  • Spodbujali bomo gospodarske dejavnosti na podeželskih območjih.

  - ZDRAVSTVA

  Doseči sistemske izboljšave za primarno zdravstvo na ravni države.

  Zagotavljati ustrezno dostopnost do zdravstvene oskrbe.

  Dvigniti stopnjo zaupanja javnosti v zdravstveno oskrbo.

  KAKO?

  • Sprejeli bomo dodatne ukrepe za pridobitev dodatnega zdravstvenega kadra.
  • Nadgrajevali bomo nadstandardne storitve (delovna terapija na domu, dežurna zobozdravstvena služba čez vikend, nadomestna ambulantna).
  • Vlagali bomo v opremo za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe.
  • Energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma Velenje.
  • Zavzemali se bomo za uvedbo dodatnih specialističnih ambulant.
  1 Komentarji
  Jože Jelen tt 4
  Namesto plakatov, mi plačajte v gotovini odpravnino za 30 let zastonjskega dela edinemu prebivalcu Titovega trga. Saj bi šel na soočenje v namo pa je škoda cajta in pa sekiranja ! V 40 letih nisem dobil, kar mi pripada po zakonu; ne se skrivat u luknje, hočem gotovino ne kakšen tatinski bančni račun, kjer ti ukradejo vse kar je pod pragom revščine !
  Komentirajte
  13299

  Omejitev znakov 400