[SOCIALNA VARNOST]

8-11-2022
  • Prizadevali si bomo za socialno varnost vseh ranljivih skupin ljudi;
  • nadaljevali bomo s programi v okviru "socialne košarice", kjer bomo zagotavljali sredstva za denarne pomoči in brezplačne storitve (denarne pomoči, brezplačne storitve, pomoč na domu, zavetišče za brezdomce, brezplačni topli obroki, plačevanje položnic brez provizije, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov;
  • zavzemali se bomo, da v Velenju nihče ne bo lačen in brez strehe nad glavo;
  • podpirali bomo institucije, ki skrbijo za ranljive skupine ljudi (stanovanjska skupnost, VDC, CVIU, DVO, hiša za brezdomne, varna hiša, ipd.);
  • za brezdomne osebe bomo zaradi gradnje tretje razvojne osi zagotovili nadomestne prostore, s ciljem, da bodo ti dostopni tudi ženski populaciji;
  • posebno pozornost bomo namenjali sprejemanju morebitnih ukrepov za preprečevanje energetske revščine;
  • subvencionirali bomo oskrbo z javnimi dobrinami in blažili višino položnic našim občanom;
  • posebno pozornost bomo namenjali tudi pomoči in zaščiti pravic zaposlenih znotraj naše občine...

Kandidatke za svetnice MOV: Janja Rednjak, Saška Nežmah in Aleksandra Vasiljević

S srcem in energijo. Za Velenje.#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[SOCIALNA VARNOST]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
40402

Omejitev znakov 400