SLAVNOSTNO ZAPRISEGLI ŽUPAN PETER DERMOL TER SVETNICE IN SVETNIKI MESTNE OBČINE VELENJE

6-12-2022

Včeraj, 5. decembra, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje. Uvodoma je predsednica Občinske volilne komisije Milena Bukvič Dežman predstavila poročilo o izidu volitev. Po seznanitvi s poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana so svetniki potrdili mandate vsem članom sveta in ugotovili izvolitev župana. Po prisegi svetnikov in župana ter po slavnostnem nagovoru župana Petra Dermola so imenovali tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji bo v novem mandatu predsedovala Aleksandra Vasiljević. Sejo je vodil drugi najstarejši član sveta Franc Vedenik.

Župan Peter Dermol se je iskreno zahvalil Velenjčankam in Velenjčanom za izkazano zaupanje, da bo tudi naslednja štiri leta vodil Mestno občino Velenje: "Odgovornosti se zavedam. Visok odstotek podpore mi v končni fazi to odgovornost tudi nalaga. Zavedam se, da brez aktivnega sodelovanja različnih deležnikov ni mogoče biti uspešen župan, zato si želim, da bi skupaj ustvarjali takšne pogoje, da bomo na Velenje tudi v prihodnje lahko vsi ponosni. Pred nami so izjemno veliki izzivi. Investicijsko gledano je pred nami eno od najbolj odgovornih in investicijskih obdobij. Vsi skupaj bomo morali delati odgovorno, tvorno in pa predvsem učinkovito in produktivno!"

Svetniki so na podlagi poročila mandatne komisije potrdili mandate članov sveta in ugotovili izvolitev župana. Potrdili so tudi sklep o nezdružljivosti funkcij župana in občinskega svetnika. Svetnice in svetniki ter župan so nato slavnostno prisegli. 

Socialne demokrate Velenje bo v mandatu 2022-2026 zastopalo 16 svetnic in svetnikov, in sicer: Andreja Katič, dr. Franc Žerdin, Aleksandra Vasiljević; Mersad Dervišević, Irena Poljanšek Sivka, Bojan Voh, Janja Rednjak, Nik Lemež, Tjaša Oderlap, Dražan Mrkonjić, Anita Lemež Kljajič, Duško Supić, Andreja Krejan, Jožef Ograjenšek, Amadeja Martinšek.

Po nastopnem nagovoru župana so sprejeli tudi sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Aleksandra Vasiljević, Bojan Voh, Janja Rednjak, Petra Bevc, mag. Alenka Gortan, Darinka Mravljak, dr. Milan Medved).

LOKALNE VOLITVE 2022 SKOZI STATISTIKO:

  • Udeležba na letošnjih rednih lokalnih volitvah je bila 47,35 % . Volitev se je udeležilo 12.537 volivcev. 
  • Za funkcijo župana se potegovalo 6 kandidatov oziroma kandidatk (enako kot v letu 2018).
  • Župan Peter Dermol prejel 68,84 % (8504) glasov, lista SD Velenje pa 40,71 % (4962) glasov.
  • V občinski svet je prvič na letošnjih volitvah bilo izvoljenih več žensk (17) kot moških (16). 


Čestitke in uspešno delo želimo!

SLAVNOSTNO ZAPRISEGLI ŽUPAN PETER DERMOL TER SVETNICE IN SVETNIKI MESTNE OBČINE VELENJE
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
99839

Omejitev znakov 400