Slavnostno zaprisegli župan Bojan Kontič ter svetnice in svetniki Mestne občine Velenje

5-12-2018

Včeraj, 20. decembra 2018, je bil konstituiran novi 33-članski Svet Mestne občine Velenje. Socialni demokrati Velenje bomo v mandatu 2018–2022 zastopani s 17 svetnicami in svetniki.

Župan Bojan Kontič, ki je na letošnjih lokalnih volitvah zmagal že tretjič, bo tudi v tem mandatu funkcijo župana opravljal poklicno. V pozdravnem nagovoru je najprej čestital novoizvoljenim svetnicam in svetnikom, ter poudaril, da si želi dobrega sodelovanja, zato jih je pozval k dogovarjanju in sodelovanju. Kot je dejal bo treba v razpravah paziti na strpnost in argumentiranost ter se osredotočiti na prihodnost in ne na preteklost, v ospredje pa postaviti interes občank in občanov.

"Pred nami so izzivi, ko bo treba strniti vrste in sodelovati. Zelo jasno bomo morali zastaviti besedo na državni ravni in tam, kjer je to treba. Jasno in glasno se bomo morali zaavzemati za izgradnjo tretje razvojne osi, od države pa pričakovati, da poskrbi za degradirana območja v Šaleški dolini ter sprejme zakon o zapiranju Premogovnika Velenje ," je dejal Bojan Kontič.

Koalicijske pogodbe tako kot v preteklem mandatu v Mestni občini ne bo, bo pa program tisti, ki nas bo povezoval, je poudaril Kontič.

Župan Bojan Kontič je danes, 5. decembra 2018 za podžupana Mestne občine Velenje imenoval Petra Dermola, za podžupanjo pa Darinko Mravljak.