[SKRB ZA STAREJŠE]

13-11-2022


☑️ Spodbujali in izvajali bomo ukrepe za družbeno odgovorne aktivnosti starejših občanov;

☑️ podpirali bomo aktivnosti društev upokojencev in ostalih deležnikov oz. institucij, ki skrbijo za zdravje, izobraževanje in kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja;

☑️ zagotovili bomo dodatna stanovanja v obliki oskrbovanih stanovanj;

☑️ podpirali bomo delovanja društev upokojencev in nudili sistemsko podporo pri zagotavljanju pomoči starejšim pri oskrbi z osnovnimi življenjskimi potrebščinami;

☑️ v okviru socialne košarice bomo nudili brezplačne storitve in različne vrste pomoči (denarne pomoči, projekt donirana hrana, pomoč družini na domu, mestna blagajna, brezplačni prevozi, pravna svetovanja,...);

☑️ tudi v prihodnje bomo sofinancirali programe organizacij upokojencev, programe za starostnike, podpirali bomo delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje in krepili medgeneracijsko sodelovanje;

☑️ zavzemali se bomo za čim hitrejšo izgradnjo doma za varstvo odraslih, da zagotovimo kvalitetne bivanjske prostore uporabnikom,...

Kandidati za Svet MOV: Blaž Dukarić, Lojzka Rihtaršič in Fikro Remzija Mujić

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[SKRB ZA STAREJŠE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
10467

Omejitev znakov 400