[SKRB ZA OKOLJE]

7-11-2022
 • Sanirali in energetsko bomo obnavljali javne stavbe in nanje postavljali sončne elektrarne;
 • spodbujali bomo pridobivanje električne energije iz alternativnih virov in ogrevanje na alternativne vire;
 • ponovno bomo vzpostavili energetsko pisarno in občanom zagotovili energetsko svetovanje;
 • tudi v prihodnje bomo širili kolesarsko omrežje;
 • še naprej bomo omogočali brezplačni mestni avtobusni prevoz in se zavzemali za uvedbo brezemisijskega javnega prevoza;
 • širili bomo postaje za brezplačno izposojo koles;
 • nadaljevali bomo z obnovo in vzdrževanjem javnih lokalnih cest;
 • skrbeli bomo za ohranitev in nadgradnjo čim večjih območij zelenih in gozdnatih površin;
 • odstranjevali bomo le ostarela, obolela drevesa, vsako podrto drevo pa nadomestili z vsaj dvema novima enakovrednima drevesoma;
 • v okviru aktivnosti kot "zeleni ambasador EU" bomo izvajali projekte, programe in ukrepe za čistejše in bolj zdravo okolje;
 • spodbujali bomo ohranitev rastlinskih plavajočih ekoremediacijskih otokov za čistejše jezero in celoten ekosistem;
 • nadaljevali bomo z umeščanjem električnih polnilnic v javne prometne površine;
 • zavzemali se bomo za postopno izločitev tovornega prometa iz mestnega središča;
 • zavzemali se bomo za izgradnjo protihrupne ograje na območju KS Pesje;
 • širili bomo modre cone tam, kjer si to želijo oziroma zahtevajo etažni lastniki;
 • pred večstanovanjskimi bloki in javnimi ustanovami bomo zagotovili prednostno parkiranje stanovalcem in ranljivim skupinam ljudi;
 • nadaljevali bomo z obnovo in vzdrževanjem javnih lokalnih cest;
 • prizadevali si bomo za nadaljevanje izgradnje tretje razvojne osi...

Svetniki: Andreja Katič, Breda Kolar in Gasper Koprivnikar

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[SKRB ZA OKOLJE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
71176

Omejitev znakov 400