Samo JA pomeni JA!

17-02-2021

Po izpovedih o spolnem nadlegovanju in nasilju je Inštitut 8. marec v državni zbor vložil pobudo za zbiranje 5000 podpisov državljanov v podporo predlogu redefinicije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja. Nastopil je čas, da zastareli model prisile pri kaznivih dejanjih posilstva in spolnega nasilja zamenja model »Samo JA pomeni JA«. Akciji smo se pridružili tudi Socialni demokrati, saj je prav naša ministrica za pravosodje Andreja Katič pričela z aktivnostmi za potrebne spremembe kazenske zakonodaje – po modelu »Samo JA pomeni JA!«.

Predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač in nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič bosta s sprehodom po Cankarjevi ulici v Velenju, v soboto 20. februarja ob 9.30, simbolno nagovorili državljanke in državljane k zbiranju podpisov v podporo spremembi Kazenskega zakonika po modelu »Samo JA pomeni JA!«.

Ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke bo kampanja za zbiranje podpisov prvenstveno potekala virtualno, preko elektronskih in drugih medijev.

»Zakonsko definicijo posilstva je potrebno spremeniti! Naj ponazorim s konkretnim primerom. Če bi storilec želel vzeti avto, ki je last nekoga drugega, potem za opredelitev tega dejanja kot kaznivega dejanja, in posledično tudi pregon, morebitno izrecno nasprotovanje oškodovanca/oškodovanke sploh ne bi bilo relevantno ali potrebno. Pri posilstvu oz. spolnem nasilju pa temu ni tako. Naj torej iz tega sklepamo, da je varovanje zasebne lastnine v slovenski kazenski zakonodaji višje na lestvici kot varovanje telesne in duševne integritete posameznika?« sprašuje Andreja Katič, saj žal aktualna ministrica predlaga model »ne je ne«.

»Ne zatiskajmo si oči. Preveč je osebnih žalostnih zgodb. Verjamem, da se vsi strinjamo, da je spolnost brez privolitve posilstvo,« nadaljuje Katičeva in vabi, da se pridružite. Podporo spremembam bo možno oddati s podpisom predpisanega obrazca na upravni enoti.

Samo JA pomeni JA!