RECIMO STOP NASILJU NAD ŽENSKAMI!

25-11-2021

Ženski forum SD skupaj z nevladnimi organizacijami opozarja na ničelno toleranco do nasilja nad ženskami in nasilja na podlagi spola. Civilno družbo pozivamo k neomajnem boju, odločevalce k sistemski podpori.

Danes, 25. novembra, se začenja obeleževanje mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki se bodo zaključili 10. decembra s svetovnim dnevom človekovih pravic. V teh dneh Ženski forum SD, županje in župani SD, poslanke in poslanci SD pripravljajo številne akcije za ozaveščanje in predstavljajo ukrepe iz programa SD – Nov začetek na tem področju.

»Vidik spola mora biti vključen v vse ključne strateške dokumente in se odražati tudi v proračunu,« je uvodoma poudarila Andreja Katič, predsednica Ženskega foruma SD. V vseh gospodarskih in družbenih krizah se je namreč pokazalo, da ženske in druge ranljive skupine nosijo največje posledice. Katič je opozorila, »da se vse večja nestrpnost v družbi odraža tudi v porastu nasilja med štirimi stenami«. Zgolj v prvem valu epidemije je bil zabeležen 20% porast prijav nasilja nad ženskami, kar dodatno potrjuje, da dom ostaja najnevarnejši prostor za ženske. Izrazila je podporo nevladnim organizacijam, ki že vrsto let izvajajo projekte za preprečevanje in ustavljanja nasilja nad ženskami in pomagajo žrtvam v postopkih, pri tem pa pozvala k boljši sistemski podpori odločevalcev.

Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, namreč opozarja, da ženske še vedno pogosto niso deležne takšne pomoči, kot jo pričakujejo in kot jo potrebujejo. »Na to problematiko je potrebno vztrajno opozarjati. Veseli smo apelov in skupnega sodelovanja z vsemi deležniki, saj se lahko proti nasilju v družbi borimo le skupaj«.

Kljub številnim ukrepom se žrtve še vedno srečujejo z viktimizacijo ter dolgotrajnim iskanjem ustrezne pomoči in pravice. Socialni demokrati v svojem programu Nov začetek poudarjamo sistemsko izobraževanje vseh vključenih v postopke za žrtvam primeren način izvajanja in nudenja pomoči. Potrebna je krepitev in razvoj dodatnih socialnovarstvenih programov za otroke in ženske žrtve nasilja, podpiramo dobre prakse varnih hiš in materinskih domov, ki se žrtvam posvetijo in nudijo celostno pomoč. Verjamemo, da je nujna umestitev programov varnih hiš v sistem javne službe zaradi kontinuitete dela, enotnih standardov in zagotovljenega rednega financiranja dejavnosti. Opozarjamo predvsem na zagotovitev dodatnih kapacitet za varne namestitve žrtev nasilja s specifičnimi potrebami (težave v duševnem zdravju, zasvojenost, starejše uporabnice, gibalno ovirane uporabnice).

K skupnim prizadevanjem za boj proti nasilju je pozvala tudi Polona Kovač, predsednica Društva Ključ, ki je izpostavila trgovino z ljudmi kot zelo spolno zaznamovano nasilje. »Žrtve v Sloveniji so predvsem ženske, ki so prisiljene v prostitucijo in nad katerimi se dnevno izvajajo različne oblike nasilja.«

V letošnjem letu je bil sicer narejen pomemben skupen korak, ki je uzakonil inkriminacijo posilstva in spolnega nasilja po modelu afirmativnega soglasja/samo ja pomeni ja. Na spremembe, ki so ključne za zaščito žrtev kot tudi spremembe miselnosti v naši družbi je opozorila Marja Kodre, aktivistka Inštituta 8. marec. »Po novem zakonu je jasno, da je telo posameznika ali posameznice nedotakljivo, dokler se ne izrazi prostovoljnega soglasja.«

Ženski forum SD je zgodovinsko zaslužen za oblikovanje širših koalicij za uveljavljanje enakosti spolov v slovenski družbi. Živa Vidmar je izpostavila več kot tridesetletni boj socialnih demokratk skupaj z naprednimi ženskimi gibanji, ki so tudi z demonstracijami 17. decembra 1991 ubranile 55. člen ustave, ki dovoljuje svobodno odločanje o rojstvih otrok. Predsednica Katič pa je v zaključku poudarila, da »boj za pravice žensk ni nikoli zaključen in se nadaljuje tudi danes.«

RECIMO STOP NASILJU NAD ŽENSKAMI!