[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]

10-11-2022
  • Podpirali bomo prostovoljna gasilska društva - s finančnimi sredstvi in nabavo opreme;
  • podpirali bomo delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota, s ciljem zagotoviti okrepljen in še učinkovitejši sistem zaščite in reševanja;
  • zagotovili bomo finančna sredstva za nakup novih gasilskih vozil in ostale zaščitne opreme;
  • še naprej bomo ohranjali pomoč ob elementarnih nesrečah;
  • pristopili bomo k izgradnji novega Centra za reševanje za potrebe gasilskih enot in ostalih reševalnih služb;
  • podpirali in krepili bomo delovanje prostovoljskih društev in organizacij za zaščito vseh občanov;
  • posebno pozornost bomo namenjali ranljivim skupinam ljudi.

Kandidati za Svet MOV: Alenka Rednjak, Bojan Prelovšek in Matjaž Cesar

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
92819

Omejitev znakov 400