Predstavitev kandidatk SD Velenje za Svet Mestne občine Velenje

7-11-2018
Članice Ženskega foruma SD SAŠA so v sredo, 7. novembra 2018, ob 18. uri v Galeriji Velenje organizirale dogodek Obrazi sodobne ženske, na katerem so predstavile kandidatke Socialnih demokratov Velenje za Svet Mestne občine Velenje.


Irena Poljanšek Sivka

7. 4. 1961
Delovno mesto: ravnateljica Osnovne šole Šalek

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem specialna pedagoginja za otroke z motnjami vedenja in osebnosti ter profesorica razrednega pouka. Na področju vzgoje in izobraževanja delam že petintrideset let, zadnjih devetnajst let sem ravnateljica Osnovne šole Šalek. Dostojno življenje vseh generacij naših občanov ter visoki standardi na področju izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega skrbstva bodo moja zaveza tudi v prihodnje. Strpnost, sprejemanje in vključevanje drugačnih, spoštovanje drug drugega i

Nadaljujemo skupaj - vse poti vodijo do ljudi.

Aleksandra Vasiljević

16. 9. 1985
Delovno mesto: diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine v Zdravstvenem domu Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem v Celju, vendar vse od svojega rojstva živim v Velenju. Študij zdravstvene nege sem z odliko končala na Fakulteti za zdravstvene vede v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajujem na podiplomskem študiju (smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu) na Zdravstveni fakulteti v Mariboru. Skrb za sočloveka, empatija in močna zavzetost za iskanje pravice ter nudenje pomoči tistim, ki so je potrebni, se odražajo tudi skozi moje delo, delo medicinske sestre, ki ga opravljam z vso predanostjo in srčnostjo. V iztekajočem se mandatu Sveta Mestne občine Velenje sem se kot članica sveta zavzemala za ohranjanje in nadgradnjo programov tako imenovane socialne košarice, ki vsakemu človeku zagotavljajo dostojno in kakovostno življenje. Odločnosti, poguma in inovativnosti mi ne manjka. To se odraža tudi v številnih aktivnostih Območne organizacije SD Velenje, v okviru katere delujem predvsem v Strokovnem svetu za zdravstvena in socialna vprašanja ter v Ženskem in Mladem forumu. Skozi življenje me vodi prepričanje, da je mogoče doseči prav vse. S trdim delom in sodelovanjem, s skupino ljudi, ki s tabo gledajo v prihodnost!

Nadaljujmo skupaj!

mag. Karmen Grabant

5. 5. 1969
Delovno mesto: profesorica kemije na Gimnaziji Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, s podiplomskim študijem pa sem pridobila še naziv magistrice znanosti. Kot gimnazijska profesorica sem zaposlena v Šolskem centru Velenje. V šolstvu sem zaposlena skoraj že petindvajset let. Več kot dvajset let na Ljudski univerzi Velenje poučujem tudi odrasle. Svoje delovne izkušnje ves čas dopolnjujem z delom v lokalni skupnosti, na lokalni televiziji, v različnih društvih ter v stranki. Ob vodenju različnih projektov se povezujem tudi z gospodarstveniki in s tistimi, ki delujejo na področju sociale. Pravijo, da me odlikuje veliko delovne energije in povezovalnih sposobnosti. Zase vem, da želim in vedno znova iščem priložnosti za rast ter za odkrivanje novih področij, pridobivanje novih znanj. Svojo življenjsko pot sem si vedno risala sama in vem, da so pravi cilji dosegljivi le s samodisciplino, vztrajnostjo in doslednostjo. Bolj kot vse drugo pa verjamem, da so tisto, kar v življenju res šteje, medsebojna energija in dobri medsebojni odnosi. Tako se ob kandidaturi zavezujem, da bom kot predstavnica občanov našega mesta odgovorna in spoštljiva do vseh, da bom vedno sledila tistemu, kar bo najboljše za posameznika in za skupnost ter za najranljivejše skupine ljudi. Še posebej se bom zavzemala za otroke in mladostnike, tako za tiste v predšolski kot za tiste v šolski dobi. Verjamem, da sta sodelovanje in soustvarjanje edina prava pot za nadaljnji razvoj naše skupnosti in mesta. Velenje je zagotovo mesto sanj, mesto tisočerih možnosti in mesto ljudi. Zato Velenje potrebuje ljudi, ki verjamemo v prihodnost, napredek ter enake možnosti. Moj glas v skupnosti bo glas za ljudi, za pravičnost in transparentnost ter glas za enake možnosti. Prepričana sem, da se najboljše rešitve najdejo le, če presojamo z glavo in s srcem!

Nadaljujmo skupaj!

Tjaša Oderlap

14. 11. 1991
Delovno mesto: vodja gradbišča v Kostmann d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Prihajam iz naselja na obrobju Velenja, Plešivca. Po gimnaziji sem svojo izobraževalno pot nadaljevala na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Po izobrazbi sem diplomirana gospodarska inženirka (UN). Kot vodja gradbišča sem zaposlena pri gradbenem podjetju Kostmann, d. o. o. Kot mlada gradbenica sem še posebej pozorna na stik mesta s podeželjem, saj vem, kako pomembna za razvoj podeželja je urejena infrastruktura, ki je hkrati eden ključnih razlogov, da tudi mladi ostajajo na deželi in se radi vračajo v svoje domače kraje. Prizadevala si bom za ohranjanje podeželja in za to, da bo za sodobno življenje potrebna infrastruktura na voljo tudi vsem nam, ki živimo izven mestnega središča.

Skupaj zmoremo več.

mag. Dragica Povh

14. 5. 1953
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Izhajam iz delavske družine, zato sem se že kot otrok naučila delati pa tudi skrbeti zase in za ljudi okoli sebe. Do dela v širši skupnosti sem imela vedno pozitiven odnos; dejavna sem tako v politiki kot v prostovoljstvu. Pri obojem sem pridobila veliko raznolikih znanj in sposobnosti, ki mi dajejo dobro podlago za moje delo. Rada sodelujem pri številnih aktivnostih v naši občini in vesela sem, da nam je v Velenju uspelo zgraditi lepo, urejeno, prijazno okolje za vse: za otroke in mladostnike, za starostnike in invalide, za športnike in kulturnike, za turiste in priseljencev ter nenazadnje tudi za begunce. RADA IMAM TO NAŠE PISANO IN ŽIVAHNO VELENJE, PONOSNA SEM NANJ. TO JE MOJE MESTO!

Nadaljujmo skupaj!

Janja Rednak

21. 5. 1966
Delovno mesto: prostovoljno vodenje podpornih skupin za pomoč in krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

ŽIVLJENJEPIS
Sem predsednica Društva bolnikov z osteoporozo Šaleške doline in Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Vinska Gora. Organiziram številne programe ter sodelujem pri različnih dejavnostih na področju socialne preventive, s katerimi želimo ljudem omogočiti aktivnejše in kakovostnejše življenje. Sodelujem z ustanovami, ki delujejo na področju socialnega varstva na lokalni in regionalni ravni. V lokalnem okolju prepoznavam potrebe uporabnikov ter jih motiviram in animiram za socialno vključevanje in sodelovanje v socialnih dejavnostih. Zavzemam se za dvig kakovosti življenja in vključevanja posameznikov v socialno mrežo.

Od ljudi za ljudi! Vse Samo Dobro!

Marjana Marija Koren

9. 3. 1952
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Sem članica Sveta Krajevne skupnosti Gorica, sekretarka Združenja borcev za vrednote NOB Velenje, članica nadzornega odbora Društva brigadirjev Velenje, članica predsedstva Občinske organizacije SD Velenje in članica Sveta Mestne občine Velenje. Svoje delo ves čas usmerjam predvsem na področje zagotavljanja socialne varnosti za vse ljudi, v pomoč šibkejšim, starejšim, bolnim in drugim pomoči potrebnim ljudem. Prav tako si močno prizadevam za poštene in prijazne odnose med ljudmi v krajevni skupnosti, v občini in v delovnih okoljih. V zadnjih letih sem organizirala veliko prireditev, namenjenih druženju ljudi in ohranjanju zgodovinskega spomina.

Velenje je lepo in prijazno, zato je tudi moje mesto!

Anita Lemež Kljajič

15. 7 1980
Delovno mesto: vodja službe varnosti in zdravja pri delu v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila leta 1980 v Slovenj Gradcu. Odraščala sem v podeželskem okolju, zato je preživljanje časa v naravi zame še danes dragoceno darilo. Po osnovni in srednji ekonomski šoli sem se odločila za študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 2007 sem zaposlena v Komunalnem podjetju Velenje, kjer vodim Službo varnosti in zdravja pri delu ter skrbim za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja. Delovni izzivi so mi dali dodaten motiv, da sem se v letu 2010 vpisala na podiplomski študij in pridobila naziv magistrica inženirka tehniške varnosti. Socialnim demokratom sem se pridružila, ker mi je bilo vedno mar za dobrobit ljudi in njihovo socialno varnost pa tudi zato, ker rada delam z otroki in mladino. V programu Socialnih demokratov sem našla vse tisto, za kar se želim zavzemati. Pri mojem delovanju me vodijo tudi razvojne usmeritve Socialnih demokratov za Slovenijo: čvrsto umestiti Slovenijo na evropski zemljevid tako z organizacijskega kot tudi z gospodarskega in ekonomskega vidika ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj naše države ter znanje naših državljanov in razvoj njihovih potencialov. Zagotoviti želimo enake možnosti za vse na vseh področjih javnih storitev. Posebno skrb nameravam pri svojem delu posvečati razvoju mladih in njihovemu izobraževanju ter vključevanju njihovega znanja in sposobnosti v razvojni potencial naše države. Kot članica Sveta Mestne občine Velenje aktivno delujem na področju varstva uporabnikov javnih dobrin. Prosti čas rada preživljam z družino; predvsem svojemu trinajstletnemu sinu posvečam veliko energije in pozornosti. Zelo rada se vključujem tudi v različne športne in rekreativne dejavnosti. Skrb za varnost, zdravje, dobro počutje in kvaliteto bivanja občanov bo tudi v prihodnje ostala moja prednostna naloga. Ker prihajam s podeželja, bom lahko svojo pozornost namenila tudi ljudem, ki živijo v primestnih krajevnih skupnostih, in skrbela za to, da bo njihov življenjski standard enak standardu živečih v mestu. Zavzemala se bom za to, da se vse dobre prakse ohranijo tudi v bodoče. Posebno še tiste, s katerimi spodbujamo aktivni življenjski slog. V programe za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga moramo skozi vse leto vključevati vse generacije. Tako lahko pomembno vplivamo tudi na njihov socialni status in njihovo zdravje. Skladno z mojimi življenjskimi in volilnimi usmeritvami se zavedam, da nas mora družiti predvsem odpravljanje težav in udejanjanje zastavljenih ciljev, ki so v dobrobit vseh občank in občanov Mestne občine Velenje ter posredno tudi državljank in državljanov Slovenije. Z angažiranim delom se trudim, da na vseh področjih tvorno sodelujem, s svojim znanjem in izkušnjami pa želim prispevati k skupnemu uspehu.

Z dejanji do uspeha!

Milena Mraz

5. 4. 1958
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Ko pride starost, jo vsak doživlja na svoj način. Število starostnikov pri nas se povečuje, zato je še toliko bolj pomembno, da se trudimo za izboljšanje življenja starejših občank in občanov; posebej tistih, ki imajo zdravstvene ali socialne težave, in vseh tistih, ki bivajo v Domu za varstvo odraslih. Dejavno želim prispevati k čim boljšim pogojem za vse varovance doma; s prizadevanji za celovito prenovo doma in za zagotovitev zadostnih kapacitet.

Če si zdrav, nisi star!

Ana Kočar

20. 12. 1972
Delovno mesto: prostorsko načrtovanje pri Urbana Kočar in Kočar, d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 20. decembra 1972 v Trbovljah. Osnovno šolo sem obiskovala v Velenju, srednješolsko izobraževanje pa nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center. Študij sem zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot magistrica poslovnih ved. Ukvarjam se s prostorskim načrtovanjem. Moje delo zajema pripravo grafičnih podatkov in oblikovanje občinskih odlokov. Sem predsednica Strokovnega sveta za okolje in prostor v občinski organizaciji SD Velenje. Prizadevam si za ohranjanje občanom prijaznega in urejenega mesta ter za stalno izboljševanje kvalitete življenja v najlepšem mestu – Velenju. Med drugim se zavzemam za učinkovito prometno infrastrukturo in z njo povezano gradnjo tretje razvojne osi, za oskrbovana stanovanja za starejše občane ter za smotrno, okolju prijazno rabo lokalnega energetskega potenciala. Preteklo delo stranke SD in župana Bojana Kontiča so dokazi pravilno začrtane in uspešne poti, zato vas na volitve vabim z besedami: "Nadaljujmo skupaj!"

Nadaljujmo skupaj!

Amadeja Martinšek

9. 9. 1976
Delovno mesto: komercialist v podjetju ETRA d. o. o.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 9. 9. 1976 v Slovenj Gradcu. Po gimnaziji sem šolanje nadaljevala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Ko sem študij zaključila, sem se vrnila v Velenje in se zaposlila v podjetju, ki me je leta 2007 poslalo na Kitajsko. Tam sem bila del ekipe, ki je uspešno vodila projekt ustanovitve in zagona hčerinskega podjetja v tujini. Danes opravljam delo komercialistke v podjetju Etra, d. o. o. Kot članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja ter Ženskega foruma SD SAŠA aktivno sodelujem pri soustvarjanju kvalitetnejšega življenja v lokalni skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami želim tudi v prihodnje sooblikovati solidarno in povezano skupnost.

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu! (UKREPAJ. SODELUJ. VPLIVAJ).

Lidija Božić Mrkonjić

25. 2. 1987
Delovno mesto: višji inženir v laboratoriju za Funkcionalne meritve v Razvojno kompetenčnem centru PSA, oddelek pralnih strojev Gorenje, d. d.

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 25. 2. 1987 v Slovenj Gradcu. Od prihoda iz porodnišnice in vse do zaključka splošne gimnazije sem živela v Velenju. V mladosti sem se aktivno ukvarjala s karatejem ter bila aktivna tekmovalka na državni, evropski in svetovni ravni. Štiri leta sem živela v Ljubljani, kjer sem študirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Z velikim veseljem in zanimanjem opravljam svoje delo višje inženirke v laboratoriju za funkcionalne meritve v RKC PSA, Gorenje, d. d. Kot članica Ženskega foruma SD SAŠA se aktivno udejstvujem pri uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike. Zavzemam se za strpnost do drugačnih in do različnih kultur.

Strpnost do drugih, sožitje različnih kultur, enakopravnost moških in žensk!

Alojzija Rihtaršič

19. 6. 1951
Delovno mesto: upokojenka

ŽIVLJENJEPIS
Dejavna sem skoraj pri vseh humanitarnih akcijah. Sem krvodajalka, vodim telovadbo aktivistov Rdečega križa Velenje, sem članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja SD in sekretarka Krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Levi breg Velenje. Zavzemam se za gospodarski razvoj in socialno povezanost, za medgeneracijsko sožitje ter spoštovanje preteklosti.

Blaginja, socialna varnost, pravičnost, strpnost in zmanjševanje neenakosti!

Saša Nežmah

8. 9. 1983
Delovno mesto: brezposelna

ŽIVLJENJEPIS
Rojena sem bila 8. 9. 1983 v Slovenj Gradcu. Že od rojstva živim v Velenju. V mladosti sem se ukvarjala s plesom, ki sem ga intenzivno trenirala dvanajst let. Končala sem splošno gimnazijo v Velenju, kasneje pa sem ob delu z odliko diplomirala na Višji strokovni šoli v Mariboru. Štiri leta sem bila zaposlena kot komercialistka. To delo sem opravljala z veseljem in vnemo. Všeč mi je bilo predvsem to, da sem bila vsakodnevno v stiku z ljudmi. Sem komunikativna in vedno predana delu, ki ga opravljam. Trenutno sem brezposelna, kar pa ne pomeni, da nisem aktivna. Sem članica Ženskega foruma Socialnih demokratov regije SAŠA, kjer sodelujem pri organizaciji dogodkov, koordinaciji dela, administraciji in obveščanju javnosti. Pomagam tudi znancem, ki imajo učne težave. Zavzemam se za zmanjšanje brezposelnosti in družbeno integracijo priseljenih družin.

Počistimo brezposelnost! Omogočimo družbeno integracijo priseljencev!

Alenka Rednjak

3. 5. 1969
Delovno mesto: vodja Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje

ŽIVLJENJEPIS
Po poklicu sem diplomirana ekonomistka. Od leta 1989 sem zaposlena v upravi Mestne občine Velenje. Od leta 2002 sem vodja Urada za razvoj in investicije, ki pokriva upravljanje s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine, gasilstvo in civilno zaščito, ožje dele občine, evropska sredstva, malo gospodarstvo in turizem. Veliko mi pomeni družina, rada se ukvarjam s športom.

Poštenost in iskrenost sta tisto, kar nekaj velja!

Andreja Katič

22. 12. 1969
Delovno mesto: ministrica za pravosodje Republike Slovenije

ŽIVLJENJEPIS
Kot poslanka in podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije ter kot ministrica za obrambo Republike Slovenije sem lahko prispevala k povezovanju državne in lokalne ravni in k temu lahko pripomorem tudi sedaj, ko opravljam funkcijo ministrice za pravosodje. Sodelovanje lokalne skupnosti in države je pomembno, še zlasti pri projektih, ki niso ali niso v celoti v pristojnosti občine. V mislih imam na primer hitro cesto oziroma tako imenovano tretjo razvojno os, obnovo državne infrastrukture, pridobivanje dovoljenj državnih institucij za občinske projekte (na primer za razvoj turizma ob jezerih), bolnišnično oskrbo, skrb za starejše, izobraževanje … Ponosna sem, ker se mi tudi pri mojem delu vedno znova potrjuje, da je Velenje primer dobre prakse na številnih področjih ter po tem prepoznavno doma in v tujini!

Za Velenje gre!

Predstavitev kandidatk SD Velenje za Svet Mestne občine Velenje