[PREDŠOLSKA VZGOJA]

2-11-2018


Mestna občina Velenje, ne glede na veliko finančno obremenitev, zagotavlja dovolj prostora za vse otroke, ki jih starši želijo vključiti v vrtec.

V vrtec je trenutno vpisanih več kot 1.430 otrok. Ravno zaradi nenehne skrbi za zagotavljanje dodatnih prostorskih kapacitet se lahko Velenje pohvali, da zagotavlja možnost vpisa otrok brez čakalnih vrst. Dodatne kapacitete se zagotavljajo z odpiranjem novih oddelkov. V ta namen je bil v letu 2018 zgrajen nov modularni vrtec pri enoti Vrtiljak, pričeli so se tudi postopki za izgradnjo novega vrtca v Vinski Gori.

Občina zagotavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev. V letu 2018 je bilo v vrtec vključenih 194 otrok več kot leta 2010. V ta namen je Mestna občina Velenje za letošnje leto predvidela 4.680.000 evrov, kar je 533.267 evrov več kot v letu 2010.

Po letu 2010 se je odprlo 30 novih oddelkov, za kar je občina namenila 1.758.509 evrov. Za investicije v objekte vrtca je bilo vloženih 3.428.233 evrov. Poseben status ima vrtec v Cirkovcah, ki bi zaradi nedoseganja normativov že leta nazaj lahko prenehal delovati, vendar se občina v skrbi za ohranitev predšolskega programa na primestnem območju za to ni odločila.

obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet