podprli osnutek odloka o proračunu za leto 2024 v rekordni vrednosti 70,1 mio evrov

15-11-2023

Svetnice in svetniki SD Velenje smo na 8. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala v torek, 14. novembra, podprli Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 v rekordni vrednosti 70,1 mio evrov.

Osnutek proračuna za prihodnje leto je dobro pripravljen in izrazito investicijsko naravnan. Poleg skrbi za razvoj Velenja zajema vse sfere družbenega življenja, socialno naravnane programe in projekte (subvencioniranje komunalnega prispevka in stanovanjskih kreditov za mlade, itd...), prav tako pa ohranja tudi socialno košarico v višini 1,7 mio evrov.

Svetnice in svetniki so predlagali, da se v proračunu za leto 2024 zagotovijo dodatna sredstva za naslednje projekte:

podprli osnutek odloka o proračunu za leto 2024 v rekordni vrednosti 70,1 mio evrov
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
49013

Omejitev znakov 400