[PISMO OBČANOM]

15-09-2022

Spoštovani občanke in občani Mestne občine Velenje,

za mano sta dve leti županovanja v mandatu, ki ste mi ga na nadomestnih volitvah zaupali vi. Odločitev, da kandidiram za župana po tem, ko nas je zapustil takratni župan Bojan Kontič, ni bila enostavna. Če ne bi bil prepričan, da zmorem, da imam pravi karakter, dobro energijo in pripravljenost delovati za dobrobit vseh VAS, občank in občanov Velenja, se za to ne bi odločil. K odločitvi je pripomogla tudi izjemna ekipa, ki stoji za mano in jaz za njo.

Po duši sem optimist in tak bom ostal tudi naprej. Prepričan sem, da s pozitivno energijo, odkrito besedo ter strokovnostjo in poštenostjo lahko še naprej pomagam razvijati naše, že danes zelo napredno Velenje. Občino, ki je primer dobre prakse na številnih področjih in svetel zgled mnogim lokalnim skupnostim. Zavedam se, da mesta ne moremo razvijati samo župan ali občinska uprava, ampak da je za spremembe nujno potrebno tudi dobro sodelovanje z vami, za kar sem si iskreno prizadeval vsak dan županovanja.

Preko številnih dogodkov, generacijskih forumov in javnih obravnav sem dodobra spoznal vaše interese, potrebe in mnenja, za kar sem vam hvaležen. Izpeljali smo vrsto aktivnosti ter nova spoznanja vključevali v naše projekte in načrte. Kako uspešen sem pri vodenju naše občine, pa boste na prihajajočih lokalnih volitvah povedali vi.

Vem, da smo v preteklih dveh letih naredili mnogo dobrega – uspešno smo zaključili dve večji investiciji (Vista – park z razgledom, prenova starega mestnega jedra), začeli smo z gradnjo regionalnih kolesarskih povezav (Velenje–Mislinja, Velenje–Dobrna, Velenje–Zgornja Savinjska dolina), aktivno smo sodelovali pri začetku gradnje tretje razvojne osi (Šentrupert–Velenje, Velenje–Slovenj Gradec) in vse aktivnosti na tem področju tudi sedaj budno spremljamo. Podprli smo nadgradnjo Doma za varstvo odraslih Velenje, varstveno-delovnega centra ter pripravili vse potrebno za nadgradnjo Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje in gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti. Skupaj s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti smo prepoznali ključne potrebe na področju komunalne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija, pločniki, plazovi ipd.), kjer smo naredili veliko več, kot smo načrtovali. Prav tako pa že aktivno urejamo dokumentacijo in prostorske akte za gradnjo novih stanovanj.

Zavedam se, da vsi težko čakamo nujno rekonstrukcijo državnih cest v občini (Šaleška cesta, Kidričeva cesta, cesta v Škale idr.), ki so v katastrofalnem stanju. Kljub že pripravljenemu sporazumu z ministrom za infrastrukturo in kljub zagotovljenemu lastnemu deležu v proračunu se dela še vedno niso začela. Zato intenzivno opozarjamo odgovorne, da se morajo dela čim prej začeti, saj je varnost vseh nas na prvem mestu.

Znotraj občinske uprave smo z namenom boljše učinkovitosti naredili tudi nekaj organizacijskih sprememb – oblikovali smo Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, znotraj projektne skupine pa smo zaposlili 5 mladih ljudi za črpanje nepovratnih sredstev. Vpeljali smo tudi dodatno obliko sodelovanja z različnimi deležniki v obliki generacijskih forumov. Vesel sem, da so ta način sodelovanja z različnimi skupinami kot primer dobre prakse prepoznali tudi na ravni Evropske unije, saj so nas že pozvali, da predstavimo ta inovativen, učinkovit in dobro sprejet način sodelovanja.

Na podlagi pogovorov, izmenjave mnenj, izkušenj in potreb na forumu smo tako MLADIM znižali komunalni prispevek za 50 %, subvencioniramo najem kreditov, dodelili smo jim prvih 5 stanovanj, za 100 % pa smo dvignili denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Z društvi UPOKOJENCEV smo se lotili sistemske ureditve financiranja, uredili smo vsa medsebojna razmerja in jim omogočili kakovostno izvajanje njihovih aktivnosti.

Ogromno energije vlagamo v PRESTRUKTURIRANJE NAŠE REGIJE po načelih pravičnega prehoda. Zapiranje premogovnika je z energetskega vidika za celotno Slovenijo velik izziv. Premog namreč predstavlja tretjino slovenske električne energije. Ker se tega dobro zavedamo, smo bili poleg premogovniških sindikatov v Mestni občini Velenje edini, ki smo oporekali letnici 2033 za izstop iz premoga. Žal vsi v naši dolini niso bili enakega mnenja.

Svoja stališča sem in bom tudi v prihodnje izrazil javno in brez zadržkov. Predvsem pa zahtevam spoštovanje do šaleške energetike in tukajšnjih zaposlenih. Zavedam se, da mnogim izven meja naše občine to ni všeč, a kar nosim v srcu, in kar menim, da je prav, bom vedno jasno in glasno zagovarjal.

Vesel sem, da je gospodarska klima v Velenju na visokem nivoju. S podjetniki in gospodarstveniki dobro sodelujemo in se medsebojno podpiramo. Največ odprtih vprašanj imamo z energetskimi družbami. Danes so tudi razmere znotraj podjetja Hisense Europe stabilne. Pred dvema letoma smo glede napovedi odpuščanja 1.000 zaposlenih vodstvu podjetja jasno povedali, da se to ne sme zgoditi in smo z njimi opravili več srečanj. Do odpuščanj res ni prišlo, v podjetju so držali obljubo in odprli nov inovacijski center.

Uspešni smo bili tudi pri privabljanju novih investitorjev v naše okolje. Za nakup zemljišč v Poslovni coni Stara vas sta se odločili dve farmacevtski podjetji (Ergofarma in VonPharma) in podjetje Tiki HVAC, ki bo odprlo nov razvojni center. Še posebej sem ponosen, da bo lokalno podjetje Malinca z novimi poslovnimi prostori na območju Velenja nadaljevalo svojo uspešno zgodbo. V dogovorih za nakup zemljišč smo še z nekaj podjetji, a vendar smo pri tem zelo previdni, saj želimo razpoložljiv prostor nameniti kakovostnim delovnim mestom. Prepričan sem, da bodo DO LETA 2027 podjetja v naši občini odprla 1.000 novih DELOVNIH MEST Z VISOKO DODANO VREDNOSTJO. V enakem obdobju pa bomo zgradili vsaj 400 NOVIH STANOVANJ za vse starostne in ciljne skupine.

Naš največji izziv je zagotovo zelena preobrazba daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Projekta se lotevamo zelo resno s povezovanjem vseh ključnih deležnikov na ravni Slovenije in Evropske unije. Zavedamo se, da morajo biti vse načrtovane investicije usmerjene v izbor zelenih in okolju prijaznih tehnologij, ki so v tem trenutku na razpolago. Zato bomo letošnjo mednarodno konferenco, ki jo pripravljamo 21. septembra, namenili široki razpravi o prihodnosti daljinskega ogrevanja. Z mednarodno priznanimi strokovnjaki se bomo opredelili do najboljših možnih rešitev.

V Velenju so doma kultura, šport, prostovoljstvo, medsebojno spoštovanje in solidarnost. Z našim ravnanjem moramo to ohranjati tudi v prihodnje, saj so te vrednote naše največje bogastvo ter obenem moč za boljši jutri. Velenje ima ugled ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi in svetu. Večkrat se radi pohvalimo, da smo nagrajeni kot najlepše mesto z najlepšo plažo, kot občina, prijazna mladim, starostnikom, invalidom in še bi lahko našteval. Letos je bila Mestna občina Velenje v okviru projekta Misija EU izbrana med podnebno nevtralna in pametna mesta. Uvrstili smo se med 100 evropskih mest, ki bodo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU.

To je kratek povzetek vsega, kar smo z ekipo zavzetih sodelavcev in sodelavk naredili v zadnjih dveh letih, odkar ste nam zaupali vodenje Mestne občine Velenje. Z besedami težko opišem, kako sem ob različnih obiskih doma ali v tujini ponosen, da sem župan Mestne občine Velenje. Želim si, da se visoke kakovosti življenja v Velenju zavedamo vsi. Predvsem pa, da je vsak izmed nas z odgovornim in poštenim delom, sodelovanjem znotraj svoje skupnosti dolžan to nadgrajevati. Zase, za svoje bližnje in za prihodnje generacije.

Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani,

zahvaljujem se vam za podporo, sodelovanje in vse spodbudne besede, ki ste mi jih namenili ob naših srečanjih. Vaše zaupanje in pričakovanja zame pomenijo pomembno zavezo. Zato sem se odločil, da bom tudi na prihajajočih lokalnih volitvah prevzel odgovornost in kandidiral za župana Mestne občine Velenje. Veliko mi bo, poleg podpore političnih strank, pomenilo tudi vaše zaupanje, zato vas prijazno vabim, da do 16. septembra 2022 s svojim podpisom podprete mojo kandidaturo za župana. Pred velenjsko upravno enoto bo v času uradnih ur stojnica, na kateri boste prejeli obrazec, ki ga je potrebno oddati. Zahvaljujem se za vašo podporo!

Naj ostane Velenje mesto prihodnosti in mesto priložnosti. Za vse in vsakogar!

Srečno!

Peter Dermol

Velenje, september 2022

Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
42190

Omejitev znakov 400