Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

PETER DERMOL KANDIDAT ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

Včeraj, 5. oktobra 2022, so se članice in člani Sveta Mestne občine Velenje zbrali na 4. izredni seji, na kateri so s tajnim glasovanjem izvolili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta (elektorje) in določili kandidata za državnega svetnika. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23. novembra 2022.

Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Petra Dermola vodila Majda Gaberšek. Točki dnevnega reda Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Kot predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta so bili izvoljeni Suzana Kavaš, Darinka Mravljak, Janja Rednjak, Bojan Škarja, Aleksandra Vasiljević, Bojan Voh in Franc Žerdin.

S Sklepom o določitvi kandidata za člana državnega sveta pa je bil določen Peter Dermol, ki je bil tudi edini kandidat.

Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
20380

Omejitev znakov 400