PETER DERMOL KANDIDAT ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

Včeraj, 5. oktobra 2022, so se članice in člani Sveta Mestne občine Velenje zbrali na 4. izredni seji, na kateri so s tajnim glasovanjem izvolili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta (elektorje) in določili kandidata za državnega svetnika. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23. novembra 2022.

Sejo je po pooblastilu župana Mestne občine Velenje Petra Dermola vodila Majda Gaberšek. Točki dnevnega reda Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Kot predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta so bili izvoljeni Suzana Kavaš, Darinka Mravljak, Janja Rednjak, Bojan Škarja, Aleksandra Vasiljević, Bojan Voh in Franc Žerdin.

S Sklepom o določitvi kandidata za člana državnega sveta pa je bil določen Peter Dermol, ki je bil tudi edini kandidat.

Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
82829

Omejitev znakov 400