Odgovori na pobude svetnikov - 21. seja Sveta Mestne občine Velenje

30-11-2021

Na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala 30. novembra 2021, sta svetnika SD Velenje dr. Adnan Glotić in mag. Karmen Grabant podala naslednji pobudi. Objavljamo odgovore Uprave Mestne občine Velenje.

Član sveta dr. ADNAN GLOTIĆ je podal naslednji pisni pobudi:

Na pobudo občanke, ki stanuje na naslovu Cesta Františka Foita 10, posredujem pripombo in vprašanje povezano s slabim stanjem cestišča na križišču Ceste Františka Foita in Partizanske ceste. Asfaltna površina na samem križišču je mestoma zelo nagrbančena tako, da težka tovorna vozila oz. priklopniki z vožnjo skozi omenjeno križišče povzročajo močan hrup in udarce, ki jih izrazito čutijo stanovalci v stolpiču na prej omenjenem naslovu. Na MOV oz. pristojni urad naslavljam vprašanje oz. prošnjo za identifikacijo možne rešitve, ki bi pripeljala do čimprejšnje sanacije problema na omenjenem križišču, saj so razmere nevzdržne in zelo obremenjujoče za stanovalce na tem področju. Prav tako je v slabem stanju tudi del cestišča vsaj od Ceste Františka Foita 6 naprej in se njegovo propadanje pospešeno nadaljuje, kar je prav tako vir obremenitve s prekomernim hrupom in bo tudi ta del problema potrebno čimprej ustrezno nasloviti.

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV:

Foitova cesta je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Že dlje časa jih pozivamo in opozarjamo na zelo poškodovano cestišče v Križišču Foitove in Partizanske ceste. Z njihove strani smo dobili odgovor, da opravljajo nujna vzdrževalna dela skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Vašo zahtevo bomo še enkrat poslali upravljalcu in od njega zahtevali, da izvede vsaj minimalne posege sanacije asfaltne površine v križišču.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje.

Ob tej priložnosti izpostavljam še Kidričevo cesto – takoj za križiščem Kidričeve in Prešernove cesta, v smeri proti ZD Velenje, takoj za avtobusnim postajališčem je na desnem pasu udrtina, ki je že bila sanirana a se vendar pospešeno ponovno pojavlja.

PISNI ODGOVOR UPRAVE MOV:

Upravljalca ceste bomo opozorili na nekvalitetno izvedbo sanacije s strani njihovega koncesionarja in zahtevali ponovno ter trajno sanacijo. Kidričeva cesta je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer so nam zagotovili, da je predvidena večja rekonstrukcija Kidričeve in Šaleške ceste v letih 2022/2023.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje.

Članica sveta mag. KARMEN GRABANT je podala naslednjo ustno pobudo:

Ali se lahko na novo fiksirajo betonske plošče, ki so na poti za pešce ob parkomatu na Cankarjevi ulici, konkretno Cankarjeva 1, in vodijo do mestne tržnice. Ob večjem deževju je celotna pot v vodi in če stopiš na ploščo, si cel oblit z vodo. Ko se temperature spustijo pod ničlo, pa postanejo nevarne. To je resnično zelo moteče, druge poti za pešce pa ni, ker sta okoli cesta in parkirišče. Najbolj moteče pa je za invalidne osebe, ki se morajo do tržnice peljati po cesti. Enaka težava s ploščami je tudi na Cankarjevi ulici nasproti Alpine. Tu je sicer nekoliko manj moteče, ker je v peš coni.

USTNI ODGOVOR vodje Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Antona BRODNIKA: Dejal je, da so si s sodelavci to ogledali in je na mestu, da to popravijo. Upa, da bodo to uredili še v letošnjem letu oziroma še v tem tednu. Enako je nasproti Alpine. V prvotnem načrtu ni bilo mišljeno, da bo Cankarjeva ulica tudi tržnica in da bodo tam vozili z avtomobili po teh granitnih kockah. Seveda so se te zlomile in bodo skušali to urediti še v letošnjem letu. So jih že nekaj popravili, vendar se to sproti lomi, v letu 2023 pa je predvideno v proračunu, da se začne pripravljati ustrezna dokumentacija in da se Cankarjeva na novo preuredi.

Odgovori na pobude svetnikov - 21. seja Sveta Mestne občine Velenje