Odgovor na pisni pobudi svetnika dr. Adnana Glotića na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje

Datum objave:
22-07-2019
Na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje je svetnik SD Velenje dr. Adnan Glotić podal naslednji pisni pobudi. Objavljamo odgovor Uprave Mestne občine Velenje.

1. Po opozorilih krajana Krajevne skupnosti (KS) Konovo je na Konovski cesti (med Športnim parkom Konovo in križiščem v bližini Doma KS Konovo) v zadnjem obdobju zaznati povečan promet ter pogoste in očitne kršitve omejitev hitrosti (30 km/h). Prav tako naj bi se na omenjeni cesti, kljub izrecni prepovedi vožnje - razen za imetnike dovolilnic, povečal tovorni promet. Vsled izpostavljenemu apeliram, da se glede na to, da omenjeni odsek nima urejenega pločnika in je nevaren za pešce/otroke, preuči možnosti omejitve hitrosti s cestnimi ovirami (ležeči policaji) kot tudi, da mestno redarstvo poostri kontrolo upoštevanja prometnih pravil na izpostavljenem odseku Konovske ceste.


ODGOVOR:
Cestne grbine se načeloma lahko uredijo, vendar potrebujemo točne lokacije in soglasja stanovalcev ob njih, da se z ureditvijo strinjajo, saj bodo grbine povzročale več hrupa in izpušnih plinov.
Na osnovi predlaganih lokacij in zbranih soglasij bomo opravili oglede in preverili ali je sploh možno urediti grbine skladno z veljavnimi Pravilniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.


2. Podajam pobudo, da se na Kidričevi cesti, na križišču pri izhodu s parkirišča ob trgovini Mercator Tehnika, postavi cestno ogledalo. Vozila parkirana vzdolž Kidričeve ceste namreč ovirajo preglednost, zato je varna vključitev v promet na prednostno cesto otežena.

ODGOVOR:
Lastnika cestnega priključka sta podjetji Habit, d. o. o., in Mercator, d. d. Za urejanje prometnega režima in izboljšanje voznih razmer (postavitev ogledal) sta po Zakonu o cestah odgovorna lastnika. Ker gre za priključek na regionalno cesto, s katero upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, je potrebno pridobiti tudi njihovo dovoljenje za postavitev ogledala. Strošek nabave in postavitve bo moral nositi predlagatelj. Vlogo bomo posredovali naprej na direkcijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.