[OBČINA PO MERI INVALIDOV]

5-11-2018

Mestna občina Velenje si prizadeva, da je življenje v našem mestu prijetno za vse občanke in občane, tudi tiste s posebnimi potrebami. Za uresničevanje ukrepov, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov, je občina leta 2004 prejela visoko priznanje - listino »Občina po meri invalidov«.

Posebna skrb se v Velenju namenja odpravljanju raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi, zagotavljanju enakih možnosti ter krepitvi socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti.

V letu 2014 je bil zapisan Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje. Vsako leto se iz proračuna sofinancirajo socialni in zdravstveni programi ter projekti. V letu 2017 je bilo za varstvo invalidov namenjenih dobrih 822.000 evrov. Sredstva so bila namenjena storitvam institucionalnega varstva, denarnim transferjem invalidom, financiranju družinskih pomočnikov, financiranju pomoči na domu za invalide, izvajanju programov javnih del za invalide ter izvajanju programov invalidskih ali drugih organizacij. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v varstveno-delovnih centrih (VDC) in financiranje družinskih pomočnikov, do katerega imajo pravico posamezniki, ki imajo težko motnjo v duševnem razvoju, ali težko gibalno ovirane osebe. V povprečju se za socialno varstvo invalidov letno nameni 370.000 evrov, kar znese dobrih 9.800 evrov na osebo.

Župan Mestne občine Velenje že nekaj let sredstva, ki bi jih sicer namenil za silvestrski ognjemet, nameni v dobrodelne namene (nakup 3D-tiskalnikov, ureditev igrišča za gibalno ovirane osebe ob jezeru, pomoč Društvu paraplegikov
jugozahodne Štajerske prinakupu novega vozila).

STE VEDELI❓
Sanitarije namenjene invalidom (v garažni hiši pri zdravstvenem domu, v Centru Nova in na glavni avtobusni postaji) so opremljene z evro ključavnicami, ki se odpirajo z evro ključi. Gre za standardizirano različico ključa, ki omogoča invalidom neoviran dostop do njim namenjenih prostorov načeloma po vsej Evropi. Uporabniki, ki ključa nimajo, si ga lahko sposodijo v bližnjih lokalih.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet
[OBČINA PO MERI INVALIDOV]