MOČNA EVROPA! MOČNA SLOVENIJA!

Evropa je dobra stvar. A potrebuje korenite spremembe.

Članstvo v Evropski uniji je za Slovenijo in njene ljudi dobro. Število ljudi, izpostavljenih socialni izključenosti, se je zmanjšalo za skoraj 70 tisoč, pričakovana življenjska doba se je dvignila. Uspešno smo izkoristili prednosti članstva, pri tem pa ohranili številne pridobitve iz preteklosti, kot so pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, ena najmanjših plačnih vrzeli med spoloma na svetu in 100-odstotno plačana porodniška in starševski dopust.

Okrepili smo svojo gospodarsko dejavnost in več kot podvojili bruto domači proizvod. Slovenski turizem je zacvetel, za skoraj petkrat smo povečali trgovanje s tujino. Naše kmetijstvo je naravnano vse bolj ekološko, okrepili smo skrb za okolje, ohranili raznoliko naravo in povečali delež energije iz obnovljivih virov. Slovenija je kot izvozno naravnano gospodarstvo in v Evropo odprta družba uspešno izkoristila priložnosti evropske integracije, vse od uspešnega črpanja kohezijskih sredstev in sprejema evra do vstopa v schengen. Danes smo politično in ne samo geografsko del jedrne Evrope.

Slovenija je vse od vstopa v Evropsko unijo rasla in napredovala. Evropska unija kot celota pa je v tem 20-letnem obdobju napredovala bistveno prepočasi, še posebej če jo primerjamo z Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Evropska unija je bila leta 2008 največje svetovno gospodarstvo, danes pa po kupni moči zaostaja za obema omenjenima velesilama. Ti sta Evropo prehiteli predvsem z izdatnimi sredstvi za raziskave in razvoj ter izvedbo infrastrukturnih in razvojnih projektov, kot sta ameriški zakon o zmanjšanju inflacije ter kitajska iniciativa “pas in cesta”. Vse to pomeni, da sta vloga in položaj Evropske unije v svetu oslabljena.

Evropsko unijo so močno prizadele krize, na katere ni imela pravih, predvsem pa skupnih odgovorov. Njeno uspešnost soočanja z izzivi so poleg zunanjih okoliščin močno oklestile tudi njene lastne zgrešene ekonomske politike, na čelu s politiko zategovanja pasu. Z brexitom se je evropska zveza držav prvič v zgodovini skrčila, nedaleč od naših meja – v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu – smo priča vojni. Soočamo se z draginjo, draži se vse, od hrane do energentov, stanovanja so za večino ljudi v Evropski uniji in žal tudi v Sloveniji vse težje dostopna.

V teh razmerah je v Italiji prišla na oblast skrajna desnica, ki je slavila tudi na volitvah na Nizozemskem. Skrajna desnica tudi v Nemčiji beleži rekordno podporo, Madžarska pa že več let drvi v stanje iliberalne družbe pod avtoritarnim voditeljem. V teh okoliščinah se je dosedanji vrh Evropske unije izkazal kot neučinkovit in šibak, saj skupna nabava cepiv in poenotenje v zvezi s pomočjo napadeni Ukrajini predstavljata le minimum velikega potenciala tovrstne zveze.

Zato je čas za politiko močne Evrope. Takšne, ki se bo sposobna soočiti z vsemi izzivi trenutnega časa. Takšne, ki bo omogočila solidarno, demokratično, trajnostno in gospodarsko uspešno družbo. Samo takšna Evropa bo v današnjem prepletenem svetu omogočila močno Slovenijo, saj obstajajo številni izzivi, ki jih dvomilijonska Slovenija ne more rešiti sama, lahko pa jih rešimo skupaj – kot del evropske družine. Zato namesto šibke in neučinkovite Evropske unije potrebujemo močno Evropo. Samo močna Evropa in z njo močna Slovenija je lahko solidarna, zelena, inovativna in varna.


SPOZNAJ EKIPO SOCIALNIH DEMOKRATOV ZA EVROPSKE VOLITVE.

MOČNA EVROPA! MOČNA SLOVENIJA!