Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka

27-03-2020

Danes se je na Mestni občini Velenje zaradi vsega kar se dogaja okrog oseb, ki jih je vlada ponoči v izolacijo namestila v velenjski hotel, na sedežu občine sestala ekipa predstavnikov občine, regijske in občinske civilne zaščite, zdravstvenega doma, velenjske policije, Gorenja Gostinstva, nacionalnega inštituta za javno zdravje in poklicne gasilske enote Gorenja.

V Velenju nameščeni brez organizacije bivanja

Ugotovili so, da je vlada ponoči brez vedenja Mestne občine Velenje v Hotel Paka namestila 42 Slovencev, ki so pripotovali iz Madrida. Mestna občina Velenje je prve informacije o tem izvedela sinoči iz medijev in takoj so od vlade zahtevali pojasnila. Danes so ugotovili, da je vlada te osebe v hotel namestila v karanteno, vendar ni poskrbela za organizacijo bivanja v njem, torej za prehrano, varovanje objekta, sistem odvoza odpadkov, čiščenje, pranje in druge osnovne potrebe, ki so nujne ob takšni nastanitvi.

Popolno skrb za vse nastanjene prevzela Mestna občina Velenje

Na zahtevo Mestne občine Velenje je danes popoldan osebje Zdravstvenega doma Velenje izvedlo testiranje vseh nastanjenih. Testiranje bodo ponovili čez 6 dni in nato še čez 14 dni. Prav tako je celotno koordinacijo za zagotavljanje bivalnih pogojev za vse nastanjene prevzela Mestna občina Velenje. Poskrbeli bodo, da bo celoten čas njihovega bivanja zagotovljeno zunanje varovanje objekta in okolice, prav tako bo v hotelu ves čas prisoten receptor. Dogovorili so se tudi, da bo hrano za vse obroke pripravljalo Gorenje Gostinstvo, dostavljala pa jo bo občinska civilna zaščita. Vse aktivnosti bodo potekale brez kontaktov, hrana bo v nepovratni embalaži dostavljena do hotela, nato pa bodo predstavniki občinske civilne zaščite z ustrezno zaščitno opremo poskrbeli za dostavo do vrat vsem nastanjenim v hotelu. Prav tako bodo poskrbeli za redno razkuževanje prostorov.

Občina opozorila na pomankanje komunikacije

Vzpostavili so tudi kontakt z vsemi nastanjenimi in njihovimi sorodniki. Poskrbeli bodo, da bodo dobili vse, kar potrebujejo. Vsi so seznanjeni tudi, da so v karanteni, zato izhodi iz sob niso dovoljeni.

Poveljnik regijske Civilne zaščite se je danes na sestanku v imenu Civilne zaščite Republike Slovenije Mestni občini Velenju opravičil, ker lokalne skupnosti niso obvestili o svoji odločitvi in ker teh aktivnosti niso izvedli v sodelovanju z lokalno skupnostjo in občinsko Civilno zaščito. Mestni občini Velenje in tukajšnji Civilni zaščiti se je zahvalil za hitro ukrepanje in vso pomoč.

Lokalna skupnost še vedno pričakuje, da bodo uspeli vzpostaviti dialog z vlado o njihovih nadaljnjih namerah in iskanju rešitev.

Mestna občina Velenje prevzela skrb za 42 Slovencev nastanjenih v karanteni v Hotelu Paka