[KVALITETA BIVANJA]

4-11-2018

Velenju posebno skrb namenjamo kvaliteti bivanja, ki jo zagotavljamo z načrtnim vlaganjem v projekte, ki bogatijo naše bivalno okolje.

Priznanja in nazivi, ki jih je Velenje prejelo v zadnjih letih, dokazujo, da se naše mesto razvija v pravo smer. Socialni demokrati Velenje si bomo prizadevali, da bo Velenje še naprej mesto priložnosti!

LOKALC

Letos v Velenju obeležujemo deseto obletnico Lokalca, brezplačnega mestnega avtobusnega prevoza. Mestna občina Velenje je bila med prvimi v Sloveniji, ki je s projektom brezplačnega mestnega potniškega prometa želela vplivati na zmanjšanje negativnih učinkov prometa na zrak v mestu in razbremeniti parkirne površine. S projektom zagotavljamo tudi dostopnost prevoza tistim občanom, ki osebnega avtomobila nimajo, ter osebam z različnimi omejitvami, saj na rumeni progi vozita dva avtobusa, ki sta prilagojena vstopanju in izstopanju z invalidskim vozičkom, v vseh avtobusih pa so označeni tudi sedeži za invalide. Do avgusta 2018 so avtobusi Lokalca prepeljali 3.583.923 uporabnikov in prevozili 2.707.511 kilometrov. Ob povprečni standardni tarifi za prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu, ki je v avgustu 2018 znašala 1,30 evra za do 5 prevoženih kilometrov, lahko izračunamo prihranek uporabnikov Lokalca.

BICY

Mestna občina Velenje je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je uvedla brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles (BICY). BICY sistem je produkt domačega znanja, saj je bil razvit v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje. Sistem, ki je namenjen vsem registriranim uporabnikom, deluje od septembra 2012 dalje in je na začetku ponujal 25 koles, v letu 2018 pa je zaradi velikega povpraševanja in številnih uporabnikov na voljo že 60 koles. Sistem omogoča izposojo koles za uporabo v Velenju, hkrati pa je povezljiv s sistemom izposoje koles v Šoštanju. Občani si lahko izposodijo in vrnejo kolo tako v Velenju kot tudi v Šoštanju.

Obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet