Kandidati SD SAŠA na državnozborskih volitvah bodo Andreja Katič, Janja Rednjak in Mark Molnar

7-12-2021

Danes smo Socialni demokrati Območne organizacije SAŠA na novinarski konferenci predstavili kandidate, ki bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah, predvidoma aprila 2022, kandidirali v 5. volilni enoti.

To so Andreja Katič, Janja Rednjak in Mark Molnar.

V 7. volilnem okraju 5. volilne enote bo kandidirala Andreja Katič.

Andreja je podpredsednica Socialni demokrati (SD), predsednica Občinske organizacije Socialnih demokratov Velenje in predsednica Ženski forum Socialnih demokratov.

7. volilni okraj - del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Šentilj, Bevče, Gorica, Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center - Levi breg vzhod/zahod, Konovo, Šmartno, Stara vas, Škale, Cirkovce.


V 8. volilnem okraju 5. volilne enote bo kandidirala Janja Rednjak.

Janja je svetnica Socialnih demokratov Velenje v Svetu Mestne občine Velenje, predsednica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja SD Velenje in regijska koordinatorica Socialnih demokratov 5. volilne enote.

8. volilni okraj - del občine Velenje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Velenje Center - Desni breg, Podkraj-Kavče, Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno-Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje.


V 6. volilnem okraju 5. volilne enote bo kandidiral Mark Molnar.

Mark je predsednik Občinske organizacije SD Mozirje in svetnik Socialnih demokratov Mozirje v Svetu občine Mozirje.

6. volilni okraj - občina Mozirje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bočna, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Dreti.

Kandidati SD SAŠA na državnozborskih volitvah bodo Andreja Katič, Janja Rednjak in Mark Molnar