[KAKOVOST BIVANJA]

9-11-2022
 • Spodbujali bomo k spoštljivemu odnosu vseh ljudi in interesnih skupin v Velenju;
 • krepili In spodbujali bomo prostovoljstvo in zagotavljali socialno in družbeno varnost vsem generacijam;
 • velik poudarek bomo namenjali medgeneracijskem in medkulturnem sožitju;
 • spodbujali bomo k sistemskim rešitvam za lažjo in hitrejšo integracijo tujcev v naše okolje;
 • 300 velenjskim društvom in organizacijam bomo finančno in prostorsko pomagali tudi v prihodnje;
 • ustvarjali bomo pogoje za bogato prostočasno ponudbo mesta za vse generacije;
 • vsem otrokom bomo zagotavljali dostopen vrtec in vlagali v širitve in nadgradnjo športnih in otroških igrišč;
 • sprejeli bomo ukrepe za povečanje varnosti pešcev in omejili vožnjo enoslednih vozil ter povečali nadzor nad njimi;
 • vlagali bomo v infrastrukturo (prenova Stantetove in Cankarjeve ulice,...);
 • v skladu z načrtom bomo obstoječe ekološke otoke zamenjali s podzemnimi zbiralnicami;
 • realizirali bomo akcijski načrt postavitve Bicy postaj, tudi v primestnih krajevnih skupnostih;
 • pripravili bomo prometno študijo, na osnovi katere bomo sprejeli ukrepe za večjo varnost in pretočnost prometa po posameznih delih našega mesta;
 • z ljubljence psov bomo postavili dva pasja parka in sicer na območju na Šaleški cesti in na območju Trebuše.

Kandidati za Svet MOV: Dervišević Mersad, Lidija Božić Mrkonjić in Blaž Dukarić

S srcem in energijo. Za Velenje.

#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[KAKOVOST BIVANJA]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
39362

Omejitev znakov 400