[IZOBRAŽEVANJE]

2-11-2018

Izobraževalnih možnosti je v Mestni občini Velenje zelo veliko – mesto nudi široko paleto odličnih pogojev za razvoj mladih.

Lokalna skupnost omogoča učencem in strokovnim delavcem v šestih osnovnih šolah in Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje odlične pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, sofinancira nadstandardni program, posodablja informacijsko-komunikacijsko opremo, podpira inovativne projekte, omogoča porabo presežkov poslovnega izida za modernizacijo pouka v skladu s potrebami vzgoje in izobraževanja.

Veliko dodano vrednost našemu okolju predstavljajo tudi Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. Župan Mestne občine Velenje, zdaj že tradicionalno, ob pričetku šolskega leta vsem osnovnošolcem in srednješolcem podari paket šolskih zvezkov. Ob vstopu v šolske klopi pripravi sprejem za prvošolce velenjskih osnovnih šol, prav tako sprejme najuspešnejše učence in učenke zaključnih razredov osnovne šole, prepoznane po odličnosti v vseh letih šolanja. Posebno pozornost izkaže tudi zlatim maturantom, dijakom Šolskega centra Velenje.

V Velenju je v zadnjih letih zaznati porast števila otrok vpisanih v osnovnošolski program. V letu 2018 je vpisanih 430 otrok več kot v letu 2010. Mestna občina Velenje za izvajanje posebnega linijskega prevoza učencev namenja v povprečju 590.000 evrov na leto. Prav posebno skrb Mestna občina Velenje namenja tudi urejenosti in vzdrževanju vseh osnovnih šol in glasbene šole, za kar letno nameni približno 350.000 evrov.

obkroži 1 za Bojana Kontiča in 4 za listo SD Velenje
#Velenje #nadaljujmoskupaj #analizazadnjihosmihlet
[IZOBRAŽEVANJE]