[GOSPODARSKI RAZVOJ]

16-11-2022

☑️ Do leta 2027 bomo skupaj s poslovnimi subjekti ustvarili 1.000 novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo od slovenskega povprečja;

☑️ širili bomo PC Stara vas;

☑️ komunalno bomo uredili 1. fazo nove Poslovne cone Pesje v izmeri 2,15 ha;

☑️ nadaljevali bomo s sistemsko podporo zagonskim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom;

☑️ ustanovili bomo Center za pravičen prehod kot pomoč regiji pri pridobivanju nepovratnih sredstev za razvojne projekte. Ključna projekta sta: ➡️Prenova Stare elektrarne v Industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti (Center Sonaravnih tehnologij, Fakulteta za energetiko, vstopna točka za Univerzo v Mariboru, CORe - center za razvoj novih tehnologij na področju virtualne resničnosti, testni laboratoriji za podporo gospodarstvu, Center za pravičen prehod, Akademija prekvalifikacij in druge vsebine); ➡️izgradnja Industrijsko-tehnološkega parka kot podpora mladim razvojnim podjetjem;

☑️ nudili bomo sistemsko podporo domačim podjetjem in obrtnikom, od najmanjših do največjih. Istočasno pa podpirali prihod novih investitorjev s področja farmacije, zelenih tehnologij, robotike in informacijskih tehnologij, s ciljem ustvarjati kvalitetna in razpršena delovna mesta;

☑️ sofinancirali bomo delovanje razvojne agencije, Energetske agencija za Savinjsko, Šaleško in koroško regijo, SAŠA inkubatorja;

☑️ v okviru Centra za pravičen prehod bomo nudili podporo vsem deležnikom na področju podjetništva. Posebno skrb pa bomo namenjali zaščiti pravic zaposlenih;

☑️ spodbujali bomo razvoj družinskega turizma, pohodništva, kolesarjenja, podeželja in festivalskega ter športnega turizma;

☑️ nadaljevali bomo z razvojem in prostorsko ureditvijo Velenjske plaže (ureditev večnamenskega parkirišča, izgradnja nove čolnarne, zagotovitev dodatne gostinske ponudbe in izgradnja infrastrukture za turistične ponudnike);

☑️ podpirali in pomagali bomo ponudnikom dodatnih turističnih in športnih storitev (Wake park na jezeru);

☑️ pristopili bomo k pripravi projekta Paleo park ob Škalskem oziroma Velenjskem jezeru;

☑️ privabljali bomo investitorje k zagotovitvi dodatnih nočitvenih kapacitet;

☑️ nadaljevali bomo z digitalizacijo kulturne dediščine (npr. virtualni potop) in razvojem 5-zvezdičnih butičnih produktov,...

Kandidati za Svet MOV: dr. Franc Žerdin, Andreja Krejan in Bojan Voh

S srcem in energijo. Za Velenje.
#3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje

[GOSPODARSKI RAZVOJ]
Trenutno ni komentarjev...
Komentirajte
57210

Omejitev znakov 400