"Boj za enakopravnost žensk še zdaleč ni končan!"

8-03-2019

Predstavnice Mladega foruma SD Šaleške doline o dnevu žena, boju za enakopravnost ...

Dan žena, mednarodni dan žensk po svetu praznujemo že vse od začetka 20. stoletja, vsako leto 8. marca. Prvič so mednarodni praznik praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Takrat je za praznik žensk veljal še 19. marec, mednarodni dan žena pa se na 8. marca praznuje od leta 1917. Pobudo za praznovanje mednarodnega dneva žena so dale ameriške socialistke in evropske socialdemokratke, ki so se borile za temeljne pravice žensk.

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Leta 1897 je začel izhajati časopis Slovenka, prvo žensko društvo pa je bilo ustanovljeno leto pozneje. Leta 1906 je Marija Urbas kot prva Slovenka na grški univerzi doktorirala iz filozofije.

Enakopravnost žensk in moških nam je danes velikokrat samoumevna. Kljub vsem naporom, naših predhodnic in dejstvu, da je na področju pravic žensk in enakosti spolov bilo v zadnjih desetletjih storjenega veliko, boj za enakopravnost žensk še zdaleč ni končan, pravice pa niso izborjene za vselej. Še vedno se ženske po svetu vsakodnevno borimo proti diskriminaciji, naj bo to pri iskanju zaposlitve, izobraževanju ali pa zgolj pri delitvi dela doma.

Socialni demokrati se vseskozi zavzemamo za načelo enakopravnosti tudi v političnem kontekstu. Leta 1990 je bila stranka Socialnih demokratov prva stranka, ki je ustanovila ženski forum, ki se zavzema za zagotavljanje enakih možnosti in ustvarjanje pogojev za enakost spolov v stranki. Leta 1996 pa kot prva stranka uvedla žensko kvoto za nastop na parlamentarnih volitvah.

Tudi v Velenju se vodstvo stranke ter predsednik Bojan Kontič vseskozi zavzemajo za enakost spolov – v vseh sferah življenja. To se med drugim kaže tudi v zastopanosti žensk na listi Socialnih demokratov Velenje. Na lokalnih volitvah je delež žensk na listi Socialnih demokratov Velenje že vrsto let 50 odstoten, torej so kandidati na listi razporejeni izmenično po spolu – sistem zadrge. Na to smo nadvse ponosni!

V Velenju se za pravice žensk zavzema tudi Ženski forum SD SAŠA, ki zagotavlja stranki možnost, da oblikuje dosledno politiko enakih možnosti za oba spola. Posebno pozornost namenjajo uresničevanju in oblikovanju družinske in socialne politike z željo po izboljšanem položaju žensk marginalnih skupin in tistih s specifičnimi potrebami.

Njihova prizadevanja podpiramo tudi članice in člani Mladega foruma Socialnih demokratov Šaleške doline, ki bomo tudi letos, kot mnogo let do sedaj, za vse ženske organizirali brezplačno gledališko predstavo. Tokrat bo Kulturno društvo Avgusta Hribarja iz Doliča uprizorilo dramo z naslovom »Pohujšanje v dolini Šentflorjanski«. Predstava bo za vse predstavnice nežnejšega spola na ogled v petek, 8. 3. 2019, ob 18. uri v mali dvorani Doma kulture Velenje.

Kljub temu, da Slovenija ni država, kjer bi bil praznik dan žena na koledarju označen kot dela prost dan, se Socialni demokrati zavzemamo, da se 8. marec, po zgledu nekaterih drugih držav, uveljavi kot državni praznik.

Tjaša Oderlap,
podpredsednica Mladega foruma SD Šaleške doline

"Boj za enakopravnost žensk še zdaleč ni končan!"