HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
[PRILOŽNOSTI ZA MLADE]
Mladim bomo ustvarjali priložnosti v obliki novo ustvarjenih delovnih mest na področjih, ki ustvarjajo višji dodano vrednost na zaposlenega; izmed novih 400 stanovanj bo del stanovanj namenjen izključno mladim posameznikom in družinam; mladim bomo zagotovili dodatna stanovanja za neprofitn...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST GORICA
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
[VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE]
☑️ še naprej bomo zagotavljali dostopen vrtec vsem otrokom;☑️ sanirali bomo energetsko neučinkovite šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete;☑️ pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah;☑️ nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ...
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
[ZDRAVSTVENA OSKRBA]
Ustvarjali bomo pogoje za pridobivanje novih zdravnikov in spodbujali državo za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na področju primarnega zdravstva; ohranili bomo program delovne terapije na domu; energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma...
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
[PROSTOVOLJSTVO, ZAŠČITA IN REŠEVANJE]
Podpirali bomo prostovoljna gasilska društva - s finančnimi sredstvi in nabavo opreme; podpirali bomo delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota, s ciljem zagotoviti okrepljen in še učinkovitejši sistem zaščite in reševanja; zagotovili bomo finančna sredstva za nakup novih gasilski...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST PESJE
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
PETER DERMOL Z MLADIMI O RAZVOJU NAŠEGA MESTA
Peter Dermol se je danes odzval vabilu Drustvo Novus in se udeležil dogodka Svetovna kavarna: "Ko bom županja - župan, bom...", na katerega so povabili kandidate za župane v Mestni občini Velenje. Skupaj z mladimi so se pogovarjali o različnih področjih (mladina, kultura, šport, zaposlovanje...
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
HVALA, KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS
S srcem in energijo. Za Velenje. #3zaPetraDermola #8zaListoSDVelenje
[KAKOVOST BIVANJA]
[KAKOVOST BIVANJA]
Spodbujali bomo k spoštljivemu odnosu vseh ljudi in interesnih skupin v Velenju; krepili In spodbujali bomo prostovoljstvo in zagotavljali socialno in družbeno varnost vsem generacijam; velik poudarek bomo namenjali medgeneracijskem in medkulturnem sožitju; spodbujali bomo k sistemskim reš...
[SOCIALNA VARNOST]
[SOCIALNA VARNOST]
Prizadevali si bomo za socialno varnost vseh ranljivih skupin ljudi; nadaljevali bomo s programi v okviru "socialne košarice", kjer bomo zagotavljali sredstva za denarne pomoči in brezplačne storitve (denarne pomoči, brezplačne storitve, pomoč na domu, zavetišče za brezdomce, brezplačn...
SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV - VEČER IN RADIO SLOVENIJA
SOOČENJA ŽUPANSKIH KANDIDATOV - VEČER IN RADIO SLOVENIJA
Peter Dermol se je danes, 7. novembra 2022,  udeležil predvolilnih soočenj kandidatov za župana Mestne občine Velenje v organizaciji medijske družbe Večer in Radia Slovenija - Prvi, na katerih je jasno izrazil svoja stališča in cilje glede: - GOSPODARSKEGA RAZVOJA IN PRES...
[SKRB ZA OKOLJE]
[SKRB ZA OKOLJE]
Sanirali in energetsko bomo obnavljali javne stavbe in nanje postavljali sončne elektrarne; spodbujali bomo pridobivanje električne energije iz alternativnih virov in ogrevanje na alternativne vire; ponovno bomo vzpostavili energetsko pisarno in občanom zagotovili energetsko svetovanje; tudi...
NAPOVED - DANES PREDVOLINA SOOČENJA MEDIJSKE DRUŽBE VEČER IN RADIA SLOVENIJA
NAPOVED - DANES PREDVOLINA SOOČENJA MEDIJSKE DRUŽBE VEČER IN RADIA SLOVENIJA
Peter Dermol se bo danes, 7. novembra, ob 17. uri v Centru Nova udeležil predvolilnega soočenja kandidatk in kandidatov za župana Mestne občine Velenje, katerega organizira medijska družba Večer. Dogodek bo potekal v živo. Vabljeni! Ob 17. uri bo prav tako možno prisluhniti soočenju kandida...
[KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA]
[KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA]
Tudi v prihodnje bomo namenjali sredstva za spodbujanje kmetijstva; s finančnimi sredstvi bomo pomagali pri širitvi infrastrukture in nakupu potrebne kmetijske opreme; v središču mesta bomo postavili novo kmečko tržnico; na območju Bevč bomo zagotovili dodatne urejene površine za vrtičk...
Skupno: 347 / Trenutna stran: 5 od 20